VATICAN. Sáng 22-6-2012, ĐTC khuyến khích các GM Colombia tìm phương thức hữu hiệu giúp các tín hữu đừng rời bỏ Giáo Hội Công Giáo để đi theo các giáo phái.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 37 GM thuộc HĐGM Colombia vừa kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh.

ĐTC nói với các GM rằng: ”Tình trạng đa tôn giáo đang gia tăng là một nhân tố đòi phải nghiêm túc cứu xét. Sự hiện diện ngày càng tích cực của các cộng đoàn Pentecostal và Tin Lành, không những ở Colombia nhưng còn tại nhiều miền khác ở Mỹ châu la tinh, là điều không thể không biết tới hoặc coi nhẹ. Theo chiều hướng này, điều hiển nhiên là Dân Chúa đang được kêu gọi thanh tẩy và làm cho đức tin được sinh động, bằng cách để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, hầu mang lại một động lực mới trong việc mục vụ, vì nhiều khi những người chân thành rời bỏi Giáo Hội chúng ta không phải vì những tín lý của các nhóm không Công Giáo, nhưng chủ yếu vì những gì các nhóm này sống; không phải vì những lý do đạo lý, nhưng vì những lý do hiện sinh; không phải vì những vấn đề thần học, nhưng là vì những phương pháp của Giáo Hội chúng ta” (Văn kiện chung kết, Đại hội kỳ 5 của hàng GM Mỹ la tinh và Caraibí, n.225). Vì thế vấn đề ở đây là trở thành những tín hữu tốt hơn, đạo đức, hòa nhã và hiếu khách hơn trong các giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta, để không ai cảm thấy xa lạ hoặc bị loại trừ”.

ĐTC cũng nhấn mạnh rằng ”Cần phải tăng cường việc huấn giáo, đặc biệt quan tâm đến giới trẻ và người lớn, chuẩn bị kỹ lưỡng các bài giảng, cũng như thăng tiến việc giảng dạy giáo lý Công Giáo tại các học đường và đại học. Tất cả đều nhắm giúp các tín hữu đã chịu phép rửa cảm thấy họ thuộc về Giáo Hội và tái khám phá ước muốn chia sẻ với tha nhân niềm vui được theo Chúa Kitô và là thành phần nhiệm thể của Chúa. Điều quan trọng là nhắc đến thuyền thống của Giáo Hội, gia tăng linh đạo Maria và vun trồng các việc sùng mộ. Tạo điều kiện cho sự trao đổi thanh thản và cởi mở với các tín hữu Kitô khác, nhưng không đánh mất căn tính của mình, đó là điều cũng có thể giúp cải tiến quan hệ với họ và vượt thắng sự nghi kỵ và đụng độ không cần thiết”.

Trong bài huấn dụ, ĐTC khuyến khích các GM Colombia tiếp tục phát triển các chương trình tháp tùng và giúp đỡ những ngừơi bị thử thách, đặc biệt là các nạn nhân thiên tai, những người nghèo khổ nhất, các nông dân, người yếu đau và sầu khổ, gia tăng các sáng kiến liên đới và các hoạt động từ thiện giúp đỡ họ. (SD 22-6-2012)