(News.va) Đài Vatican. ĐGH Phanxicô dự trù sẽ thăm Columbia từ ngày 6 đến 11 tháng Chín năm 2017. Đây sẽ là chuyến thăm mục vụ thứ 20 ở nước ngoài và đặc biệt ngài đến một quốc gia vừa trải qua một hành trình tiến tới hòa bình và hòa giải sau 52 năm nội chiến.

Một hiệp ước hòa bình lịch sử đã được ký kết giữa chính quyền và nhóm nổi dậy Lực Lượng Cách Mạng Columbia (FARC) sau bốn năm đàm phán và Giáo Hội Công Giáo đã khẳng định đồng hành với nhân dân Columbia trong nỗ lực thực hiện hòa giải và tái thiết của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CTV, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là Đức Hồng Y Pietro Parolin đã nhận định rằng con đường hòa giải cần được thực hiện trong tất cả các lãnh vực xã hội Columbia và ngài cũng chỉ ra rằng “việc ký một thỏa hiệp thì không đủ cho một tiến trình vững chắc dẫn đến hòa giải và hòa bình. Nhưng là cả một hành trình tổng thể cần thực hiện, bắt đầu bằng việc ký một thỏa hiệp. Cuộc hành trình tổng thể ấy phải có sự đóng góp của mọi thành phần xã hội, phải được đưa vào thực tế của đời sống hằng ngày và trên hết phải thực hiện với cả ý chí và con tim.”

Giuse Thẩm Nguyễn