Baghdad (Agenzia Fides 2017/01/02) - Đề cập đến những đề nghị của những người đang tìm kiếm sự can thiệp của quân đội nước ngoài hoặc các liên minh quân sự quốc tế để đảm bảo việc tái định cư cho những người tị nạn Kitô giáo trong vùng bình nguyên Nineveh, đức Thượng Phụ Raphael Louis Sako I đã trả lời rằng các lực lượng nước ngoài để bảo vệ các ngôi làng và khu vực của bình nguyên Nineveh là không cần thiết.

Vị Thượng phụ đứng đầu cuả nghi lễ Chaldean thừa nhận rằng một sự tham gia của Liên Hợp Quốc hoặc các quan sát viên của Cộng đồng châu Âu thì có thể hữu ích để theo dõi và khuyến khích sự trở lại của các Kitô hữu, và có thể ngăn chặn những hành vi vi phạm, sau khi những khu vực quanh Mosul bị quân ISIS chiếm đóng được giải phóng, và những người Kitô giáo sống ở đó trước năm 2014 sẽ trở lại.

Nhưng đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng Ngài bác bỏ một cách mạnh mẽ tất cả những "bắt nạt" từ nước ngoài, và bác bỏ việc thành lập một thể chế đựa vào lực lượng giáo phái như việc thành lập "dân quân Kitô giáo" để bảo vệ người Kitô giáo, vì việc đó không nằm trong khuôn khổ của tổ chức dân sự và quân sự cuả quốc gia.