(Agenzia Fides, 28/9/2017) Ông đạo trưởng Hồi giáo phái Sadrist (Shia) là Muqtada al-Ṣadr sẽ đi công du Âu châu và sẽ viếng thăm ĐGH Phanxicô tại Vatican, theo lời tuyên bố cuả Jaafar al Mussawi, phát ngôn viên của ông al-Ṣadr.

Người phát ngôn viên cho biết rằng chủ trương cuả ông al-Ṣadr đã đạt được nhiều hậu thuẫn trên trường quốc tế trong công cuộc tái thiết các khu vực của Iraq, từng bị chiếm đóng bởi quân ISIS từ năm 2014.

Sau sự sụp đổ của chế độ Saddam Hussein, ông al-Sadr, con cuả một vị đạo trưởng quá cố nổi tiếng là Ayatollah Mohammed Sadeq, đã xây dựng tên tuổi cuả mình qua phong trào dân quân Mahdi mà ông tổ chức để chống lại sự hiện diện quân sự cuả Hoa Kỳ.

Nhưng đã có nhiều thay đổi trong thập kỷ qua, như trong năm 2008 ông Sadr giải tán lực lượng dân quân và giữ một lập trường độc lập, không liên kết với Iran hoặc với chính quyền Baghdad.

Muqtada al-Sadr tập trung những tranh đấu cuả mình để phá bỏ những giới hạn 'chia quyền' dựa trên giáo phái, đã được xắp xếp sau cái chết của Saddam.

Sau khi nhóm ISIS chiếm được Mosul và tuyên bố thành lập Nhà Nước Hồi Giáo (IS), ông đã trở thành một nhân tố hoà giải giữa các lực lượng đối nghịch trong nước trong cuộc tại chiếm những vùng chiếm đóng cuả nhóm ISIS.

Cuối tháng một vừa qua, một nhà chính trị Chaldean (Thiên Chúa giáo) cuả Iraq là Pascale Warda, từng giữ chức bộ trưởng di trú trong chính phủ chuyển tiếp đầu tiên sau chế độ Saddam Hussein, đã công khai bày tỏ sự hài lòng của mình với những quan điểm cuả Muqtada al Sadr, là hỗ trợ việc trả chủ quyền sở hữu bất động sản lại cho những gia đình Kitô giáo ở Baghdad, Kirkuk và ở các thành phố khác của Iraq, từng bị cướp đi một cách bất hợp pháp trong những tháng trước đó.