HÀ NỘI - Khi nghe tin nhà cầm quyền Hà Nội dùng vũ lực trấn áp các linh mục tu sỹ và giáo để chiến Tu Viện Thái Hà, thì vào hồi 10h sáng 20/11/2011 Đức Cha Nguyễn Văn Sang đã đến thăm Tu Viện chia sẻ Hiệp thông và lên an những hành vì man rợ của nhà Cầm Quyền Cộng Sản.