Adelaide – Nam Úc. Hôm nay trời nắng đẹp, khởi sắc mùa Xuân vùng Nam Bán Cầu. Lúc 5 giờ chiều, mồng 2 tháng 11, sau giờ tan sở, có khoảng 200 tín hữu đồng hương đã qui tụ đến khu Vườn Hồng, nghĩa trang dành riêng cho người Việt trong Enfield Memorial Park, để tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh Lễ được cử hành ngay bên phần mộ của những người quá cố.

Chủ tế Thánh Lễ Lm. GB. Nguyễn Viết Huy Sj phó quản nhiệm Cộng Đồng, cùng đồng tế có Lm. Giuse Phạm Minh Ước Sj cựu quản nhiệm.

Sau lời nguyện nhập lễ, Cha Chủ Tế đã đi rảy nước Thánh trên các phần mộ của những đồng hương quá cố.

Bài giảng trong trong Thánh Lễ, Cha Chủ tế nói lên ước vọng của những thân nhân quá cố đang chờ đợi chúng ta cầu nguyện, để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của họ khi còn ở trần thế, cho các linh hồn mau được về Thiên Quốc, gần bên Chúa, họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta.

Kết thúc Thánh Lễ từng gia đình đã đến các phần mộ của thân nhân, thắp nhang, nến và cầu nguyện cho các linh hồn người thân của mình đang nằm dưới lòng đất.

Click Xem Hình Nơi Đây