Arlington, VA: ngày 21/2/2010: Chúa nhật trong thánh lễ 12 giờ trưa, cha xứ Nguyễn Đức Vượng đã cử hành Nghi Thức Tuyển Chọn cho các anh chị em thuộc lớp Giáo Lý Dự Tòng năm 2010.

22 dự tòng trong đó có 8 anh em và 14 chị em đã theo học Giáo Lý Tân Tòng từ ngày 6 tháng 9, 2009 dưới sự hướng dẫn của Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên và thầy Vũ Trần Thành trong 6 tháng vừa qua.

Các anh chị em này sẽ được chịu phép bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức vào đêm Vọng Phục Sinh ngày thứ bẩy 3 tháng 4, 2010.

Sau khi được thầy Kiên giới thiệu tên từng người với cộng đoàn giáo xứ, các anh chị em đã biểu lộ quyết tâm đi theo Chúa Kiô qua Giáo Hội Công Giáo.

Sau nghi thức tuyển chọn, cha xứ Vượng đã mời tất cả các anh chị em dự tòng ở lại tham dự thánh lễ. Khi lên chịu lễ các anh chị em đã lên để được cha xứ chúc lành.

Cộng đoàn đã chúc mừng và hân hoan chào mừng các anh chị em sắp được gia nhập cộng đoàn giáo xứ bằng một tràng pháo tay.

Sau thánh lễ anh chị em đã chụp hình chung với cha xứ, thầy Kiên và thầy Thành. Một bữa tiệc liên hoan được tổ chức tại Hội Trường Giáo Dục để chú mừng quý anh chị em tân tòng và các cha mẹ đỡ đầu.

Thầy Kiên đang chuẫn bị anh chị em dự tòng
22 anh chị em đang tập nghi thức
22 anh chị em và các cha mẹ đỡ đầu
Thầy Phạm Minh Kiên đang dọc tên các dự tòng
Cha xứ đang đặt tay tên đầu các dự tòng
Các anh chị em chụp hình chung trên cung thánh
Bữa tiệc tại Hội Trường Giáo Dục với cha xứ, thầy Kiên và thầy Thành