Vienna, Áo (Zenit.org).- Tổng Giám Mục thành Vienna, Austria, khuyến khích các linh mục cầu nguyện tốt, và giúp tất cả dân chúng đối thoại với Chúa bằng cách mở cửa nhà thờ cho những ai muốn thể hiện sự sốt sắng.

Đức Hồng Y Christoph Schonborn nói hôm Thứ Tư 30/9 trong một buổi tỉnh tâm ngài giảng cho các linh mục tại Ars bên Pháp, tại giáo xứ Thánh Gioan Vianney trong bối cảnh Năm Linh Mục và kỷ niệm thứ 150 của thánh nhân.

Cuộc tỉnh tâm bảy ngày, được kết thúc vào ngày Chúa Nhật, đã qui tụ các linh mục từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong bài suy niệm ngày thứ Tư, về “Sự Cầu Nguyện và Chiến Đấu Thiêng liêng.” đức Hồng Y nói rằng “sự chiến đấu cầu nguyện” là trận chiến tuyệt hảo.

Thành phần của sự chiến đấu này bao hàm “vấn đề nơi chốn cầu nguyện,” ngài nói thêm.

Vị giám chức nhắc lại gương Thánh Gioan Vianney, ngài dạy các người giáo xứ tập trung tại nhà tạm trong sự cầu nguyện, vì “Người ở đó, Người ở đó!”

Đức Hồng Y thêm rằng đó là một “lời mời bất biến mời chúng ta lợi dụng nơi đó”.

Tuy nhiên, ngài ghi nhận ràng “tại Austria chúng ta tranh đấu liên tục phải mở cửa nhà thờ chúng ta, để cho các tín hữu và những người khác đang muốn có thể tới được, vì đó là một vết thương trầm trọng cho Thân Thể Chúa Kitô nếu các nhà thờ đóng cửa luôn.”

Sự sốt sắng

Hồng Y Schonborn thúc giục, “Hãy làm mọi sự có thể, và sự không có thể, cho phép các tìn hữu và những người tìm Chúa—những kẻ Chúa trông đợi--tới được với Chúa Giêsu trong Thánh Thể: đừng đóng cửa nhà thờ của anh em, xin vui, lòng!”

Ngài nhận xét rằng có nhiều người không còn đi lễ nữa, nhưng vẫn còn vào nhà thờ được mở cửa.

Họ có thể đến thắp một cây nến, hay là một bà có thể đi viếng với các cháu của bà để tỏ những dấu nhỏ của lòng sốt sắng.

Ngài cũng khẳng định những lợi ích của giáo dân tìm kiếm linh mục của mình “trong khi cầu nguyện trước nhà tạm.”

Hồng Y Schonborn đã chia sẻ một ký ức tuổi thơ với các linh mục: “Tại Vorarberg [Austria], trong buổi chiều, luôn luôn có một ngọn đèn sáng trong nhà thờ: Đó là linh mục giáo xứ đang cầu nguyện tại đó. Đều này vẫn ghi khắc trong trí nhớ của tôi.”

Ngài kết thúc, “Cuộc chiến cầu nguyện thật sự là cuộc chiến của đời sống chúng ta.”