Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu Bổn mạng ca đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ An Lạc, Hạt Chí Hòa,Sài Gòn

Saigòn, vào lúc 18g00 ngày 01.10.2009. tại Thánh Đường Giáo xứ An Lạc, hạt Chí Hòa, Cha phụ tá Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo đã tổ chức Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Nữ Terêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng ca đoàn Thiếu Nhi và cùng tổ chức vui Trung Thu cho Thiếu Nhi, sau đó các em đi rước đèn xung quanh Thánh Đường, văn nghệ và phát bánh Trung Thu cho gần 600 em trong xứ đạo.

Xem hình xin bấm vào đây