Arlington, VA, ngày 25/8/2009: Trân trọng thông báo:

Vì một lý do bất khả kháng, gia trang giáo xứ CTTĐVN Arlington, VA đã phải di cư sang một server khác và đổi domain thành http://www.cttdva.com thay vì http://www.cttdva.net

Xin quý vị vui lòng sửa lại các bookmarks trong brouser của quý vị.

Vì phải đổi tất cả mấy chục trang và mấy trăm cái links tới cttdva.net, nên rất có thể hãy còn thiếu sót. Xin vào http://www.cttdva.com để thử nghiệm.

Nếu quý vị thấy trang nào có error, xin vui lòng cho biết.

Kể từ ngày 8/9/2009 http://www.cttdva.net sẽ hoàn toàn bất khiển dụng.

Chân thành cảm ơn quý vị,

Gia Trang Giáo Xứ CTTĐ/VN Arlington VA