AUSTRIA -- Đó là lời nhắc nhở của ĐTC Biển Đức XVI trong bức thư gởi cho Hội Thiếu Nhi Truyền Giáo Áo.

Sau Kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 9/9/2007, ĐTC đã đến gần với một nhóm thiếu nhi đã dâng cho ngài hai tập chứa các bức thư và những hình vẽ do các em thực hiện để đón tiếp ĐTC đến Áo.

ĐTC đã cám ơn các em cũng như tất cả các thiếu nhi của Áo quốc qua một bức thư mà ngài đã trao cho vị giám đốc của Hội Thiếu Nhi Truyền Giáo, cha Leo Maasburg.

Trong bức thư, ĐTC viết : “Cha nhìn thấy nơi chúng con những người cộng tác bé nhỏ vào việc phục vụ mà Cha đang làm cho Giáo Hội và cho thế giới”. ĐTC cho thấy còn nhiều trẻ em vẫn “ chưa biết Chúa Giêsu” hay thiếu những nhu cầu sống cần thiết : lương thực, chăm sóc y tế, giáo dục, hòa bình…

ĐTC tiếp tục khích lệ các em : “ Chúng con hãy tiếp tục như thế. Chúng con lớn lên và sẽ sớm trở thành những thanh thiếu niên : Các con đúng đánh mất tinh thần truyền giáo nơi chúng con ! Hãy duy trì một đức tin luôn luôn trong sáng và đích thực, như đức tin của thánh Phêrô”