Đức Kitô đến thành Bêtania, hai chị em Martha và Mary đón tiếp Đức Kitô cách nồng hậu. Cách đón tiếp khách nói lên tấm lòng của chủ nhà. Cả hai đều quí mến Đức Kitô, cả hai đều làm hết sức mình cho Đức Kitô cảm thấy ấm cúng, thoải mái. Cô chị lo nấu nướng, cô em ngồi dưới chân Đức Kitô lắng nghe Ngài giảng dậy. Mỗi cô diễn tả tâm tình mình một cách. Vì thế ta thường nghe nói: cha mẹ sanh người, trời sanh tánh. Tánh nết mỗi người mỗi khác.

Hai chị em rất hân hạnh được đón tiếp vị khách quí. Cả hai công việc phục vụ và lắng nghe đều đòi hỏi kinh nghiệm. Cả hai việc đều là cách giao tế xã hội trong cuộc sống thường nhật. Công việc này đôi khi tạo nên căng thẳng, lo lắng, bối rối. Căng thẳng, bối rối về thời gian, lo lắng không làm vừa lòng những gì mình muốn thực hiện. Đây chính là kinh nghiệm của Martha. Cô muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho Đức Kitô nhưng dường như điều đó không xảy ra như lòng ước mong. Cô đến cầu cứu Đức Kitô.

'Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để í tới sao? Xin Thầy bảo em giúp con một chút. Đức Kitô đáp: Martha, con lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần mà thôi. Mary đã chọn phần tốt hơn và không bị ai lấy mất' Lc 10,41-42.

Không có chi sai lầm khi kêu cầu Chúa giúp. Thực ra, kêu cầu Chúa giúp là việc đáng khuyến khích, việc làm tốt lành. Kêu cầu Chúa giúp thể hiện niềm tin, lòng mến và tâm tình tạ ơn. Đây chính là lời cầu nguyện. Thánh Giacôbe (2,17) còn dậy, người ta không thể nhìn thấy đức tin, nhưng người ta có thể nhìn thấy việc làm tốt lành của đức tin. Đây là cách diễn tả lòng yêu mến Chúa cách rõ ràng nhất. Tin mà không thực hành đức ái, làm việc tốt lành là tin thụ động.
Vấn đề của Martha không phải ở việc kêu cầu Đức Kitô giúp mà chính là cô bận rộn với quá nhiều công việc. Việc kêu cầu Đức Kitô chứng tỏ hai chị em rất gần gũi, tin tưởng Đức Kitô. Cô cũng tin chắc Đức Kitô sẽ đáp lại lời cô yêu cầu. Đức Kitô nhắc cô mỗi công việc có giá trị khác nhau. Đừng chọn theo số lượng nhưng chọn theo phẩm chất, chất lượng. Quan trọng nhất là chọn việc làm mang lại phẩm chất không hư nát và phẩm chất đó không ai lấy đi được.

Ngày nay xã hội đánh giá thành công, thất bại dựa vào yếu tố làm hài lòng mong đợi đa số. Cố gắng làm hài lòng người khác làm giảm phẩm chất cuộc sống mình, bởi không ai có thể làm hài lòng mọi người. Buồn phiền, lo lắng sợ sệt là điều không thể tránh. Có những buồn phiền, lo lắng phải lẽ, nhưng hầu hết buồn phiền về những việc nhỏ, ít quan trọng, không cần phải quan tâm quá đáng. Martha lo lắng quá nhiều chuyện đến nỗi không phân biệt rõ đâu là chính, đâu là phụ. Cô quên mất Đức Kitô thăm hai chị em không phải vì thực phẩm thân xác mà chính là thực phẩm tâm linh. Đức Kitô đến mang sự sống cho tâm hồn, bình an cho con tim, và làm giầu í nghĩa cuộc sống. Mary đã chọn điều không ai có để cho, cũng như không ai có thể lấy. Điều này quan trọng hơn gấp bội những gì Martha làm để đón tiếp Đức Kitô.

Chúng ta xin ơn khôn ngoan. Chọn lắng nghe Lời Chúa, để có bình an tâm hồn.

TiengChuong.org

Personality

When Jesus came to Bethany, both Martha and her sister Mary welcomed him into their home. The way in which the sisters showed hospitality to Jesus revealed their hearts toward him. Both the sisters loved Jesus, and they wanted to make him feel at home and comfortable. Martha was active in doing the serving; while Mary was sitting under his feet and actively listening to him. Each sister had shown her own personality; this implies that parents give birth to our physical body, but they have no control of personality of their children.

Both the sisters showed that Jesus' visit was greatly appreciated. Both kinds of work, serving and listening, require skills to do it well. And both kinds of work are parts of our daily living. These activities sometimes cause stress and pressure to us, due to time constraint or high expectations. Stress and pressure happen when things are out of control, and that was what Martha had experienced. She wanted to do the best for Jesus but things didn't go as well as she had planted. She came to Jesus asking for support, saying,

'Lord, do you not care that my sister is leaving me to do the serving all by myself? Please tell her to help me'. But the Lord answered: 'Martha, Martha, he said 'you worry and fret about so many things, and yet few are needed, indeed only one. It is Mary who has chosen the better part; it is not to be taken from her'. Lk 10,41-42.

There is nothing wrong with asking for God's help. It actually is a noble thing to do. Our thanksgiving prayer includes giving thanks, loving and trusting God for God's love and care. Prayer is the way in which we express our faith and trust in God. St James (2,17) said that faith is invisible but actions of faith make faith visible to the world. By doing something good for others in the name of Jesus, we make God's love visible to others.
Martha's problem was not about asking for help from Jesus, but rather was about taking on herself much more than she could handle, and that caused her anxiety and stress. Her request for help from Jesus implies her closeness to Jesus. She was certain that Jesus had no trouble solving the situation. In responding to her request, Jesus told her that not all works were equal in value- Do not focus on its quantity, but rather on its quality. It is better choosing work that has everlasting value, and no human can take it away from.

Modern society often measures our achievement by how well we satisfy others' expectations. When we try to satisfy them we lose the quality of life, because we live for them more than for ourselves. Expectations are often endless. We know that worrying causes more harm than good, and yet we can't stop worrying. It is worth to worry about the important things, not trivial ones. Martha worried about many things and overlooked what Jesus had to offer. He came not simply for a meal, but to offer the sisters something which was vitally important. He offered spiritual nourishment for their souls: inner peace and the purpose of their lives. Jesus said Mary had chosen the important thing. She chose Jesus, the author of life. She chose the hospitality of God. She believed what Jesus had to offer would worth much more than what her sister could offer him. We pray for the wisdom: by choosing God, we lack nothing.