Một Thiên Chúa có Ba Ngôi. Mỗi Ngôi vị đảm nhiệm một sứ vụ. Ngôi Thứ Nhất, Chúa Cha, sứ vụ của Ngài là lập trình sáng tạo. Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Kitô, đảm nhiệm công trình xuống thế cứu chuộc. Ngôi Ba Thiên Chúa, Thánh Thần Chúa. Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng kính. Thánh Thần Chúa giữ trọng trách mặc khải, hướng dẫn, giải thích, chỉ bảo. Dù đảm nhiệm sứ vụ riêng biệt nhưng Ba Ngôi luôn liên kết trên mọi phương diện. Liên kết mật thiết này được chính Ngôi Hai Thiên Chúa mặc khải giữa Chúa Cha và Chúa Con:

'Tất cả những gì của Con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của Con' Gn 17,10.

Đức Kitô mặc khải liên kết mật thiết giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần:

'Khi nào Thần Khí sự thật đến...Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy'. Gn 16:13-15.

Trình thuật Sáng Thế Kí (STK 1,27) cho biết Thiên Chúa tạo dựng con người và Ngài ban cho sự sống bằng chính Thần Khí Chúa. Thiên Chúa ban cho con người quyền tự do lựa chọn. Con người từ chối sống theo í Thiên Chúa nhưng chọn sống theo í riêng mình. Sai lầm này dẫn đến sa ngã phạm tội. Thiên Chúa không để công trình Ngài sáng tạo bị hủy diệt, nhưng sai Ngôi Hai Thiên Chúa là Đức Kitô xuống thế hoàn thành nhiệm vụ cứu chuộc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu chuộc, Đức Kitô, về cùng Chúa Cha. Đức Kitô hứa không để nhân loại 'mồ côi', Ngài sai Thánh Thần Chúa, Ngôi Ba Thiên Chúa, xuống thế hướng dẫn nhân loại. Thánh Thần mang sứ vụ mặc khải, hướng dẫn, chỉ bảo nhân loại. Đức Kitô ban Thần Khí Ngài cho các môn đệ. Ngài thổi hơi vào các ông phán bảo:

Hãy nhận lấy Thánh Thần' Gn 20,22.

Môn đệ Đức Kitô nhận Thánh thần bằng hai cách. Thứ nhất, mỗi cá nhân, nhận Thánh Thần. Thứ hai, toàn thể cộng đoàn nhận Thánh Thần. Nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần môn đệ Đức Kitô khởi đầu một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của rao giảng Tin Mừng. Chúng ta, thế hệ những người tin theo sau cũng nhận cùng Thánh Thần, cùng nhiệm vụ rao giảng. Đức Kitô nói với các môn đệ:

'Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em'. Gn 20,21

Đức Kitô ban Thánh Thần cho các tông đồ. Các ngài lãnh nhận và rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Thánh Thần trở thành nguồn sống, sức mạnh, mấu chốt tất cả các công việc liên quan đến đức tin Kitô, bởi chính Thánh Thần Chúa làm cho công việc rao giảng, chứng nhân Tin Mừng sống động, linh hoạt và tồn tại.

Qua bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức, Kitô hữu đón nhận Thánh Thần. Đức Kitô hướng dẫn môn đệ liên kết trong Ngài, gắn bó mật thiết với Thánh Thần để nhận sự sống, mặc khải, hướng dẫn, và được sống trong tình yêu Ngài.

Yếu đuối, và biếng nhác trong cầu nguyện là nguyên nhân của lạc đường, sai lối. Dù ở thế kỉ nào đi nữa, dù khoa học tiến bộ đến mức nào đi nữa, bản tính con người từ khởi thuỷ cho đến nay vẫn thế. Con người thích chọn sống theo í riêng, từ đó đi lạc đường lối Chúa. Thánh Thần Chúa không bỏ mặc con người sống trong lầm lỗi, nhưng luôn nhắc nhở, sẵn sàng ban ơn, chỉ bảo, hướng dẫn, kiên nhẫn đợi chờ con người quay về đường ngay, nẻo chính.

Có nhiều cách trở về làm hoà cùng Thiên Chúa. Đơn giản nhất là cầu nguyện, bởi cầu nguyện giúp nhận ra yếu đuối và quay về làm hoà qua bí tích Hoà Giải. Cá nhân cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện, cùng giúp nhau trở về. Thứ hai là toàn thể cộng đoàn cầu nguyện, xin ơn soi sáng để đạt nguyện vọng chung của cả cộng đoàn. Nguyện vọng đó thể hiện qua tình bác ái, cùng cộng tác chung tay làm việc bác ái, thiện nguyện, sinh hoạt trong hội đoàn, đoàn thể. Mục đích chính là xây dựng Giáo Hội Chúa nơi trần gian. Bất cứ điều gì làm vì Danh Đức Kitô, làm cho Danh Đức Kitô vinh hiển, Thánh Thần Chúa đều mặc khải giúp liên kết cá nhân đó, đoàn thể đó với tình yêu Đức Kitô. Môn đệ Đức Kitô được mời gọi trở thành tay, thành chân, dùng ngôn ngữ Đức Kitô rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Thánh Thần Chúa đến với các tông đồ như những lưỡi lửa làm trong sáng cuộc sống, soi sáng hành động và lối sống nơi các môn đệ. Qua bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức, mỗi chúng ta nhận cùng Thánh Thần, cùng trách vụ rao giảng.

TiengChuong.org

The Third Party

In the Holy Trinity, One God in three Persons, each Person of God takes charge a mission. The first Person of God, the Father, does the planning; the second Person of God, Jesus, executes the plan, and the third Person of God, the Holy Spirit, perfects the plan. This week we celebrate the third Person of God, the new era of the Holy Spirit. Each person takes charge of a mission and all three Persons of God work together. The unity between Jesus and the Father is that: 'All I have is yours and all you have is mine' John 17,10. And the unity between Jesus and the Spirit is that, 'When the Spirit of truth comes he will lead you to the complete truth... since all he tells you will be taken from what is mine' John 16,14.

The account of creation stated that, at the beginning God created human beings. God breathed on them, and they had life (Genesis 1,27). By free will people chose to follow their own will and were lost. God didn't abandon His creation. The second Person of God, Jesus, came to show us the way to return to the Father. Having completed His saving mission, Jesus returned to the Father. He gave the third Person of God, the Spirit, to His apostles. He breathed on them, saying: 'Receive the Holy Spirit' Jn.20:22. Each apostle as an individual received the Spirit. The Spirit of a community comes from communal prayers. Empowered with the Spirit the apostles received a new life. It was the beginning of the new era. All Jesus' apostles would embark on the spreading of the Good News. We, the later generations, all are included in this sending: 'As the Father sent me, so am I sending you' Jn 20,21.

Jesus had promised to send His special gift, the Spirit, to all His disciples. The Spirit will guide them on their journey of faith. The Spirit brings with her the new era, the era of the world wide evangelization by all Jesus' disciples. The era's task is that Jesus' disciples were energized to bring the Good News to everyone, and the Gentiles are included. When the Spirit is the focal point of our activities, all daily activities are worthwhile, and meaningful, because the Spirit breathes life into our work.

Through the Sacraments of Baptism and Confirmation we receive the Holy Spirit. Jesus told us to abide in Him, connect to Him, to stay focussed on the Spirit, to receive life from Him, and guidance from the Spirit. Human weakness and lack of prayer on our part separate us from God's love. Separated from God's love we certainly will do not God's will, but prefer to follow our own will. The Spirit will not abandon us but keeps calling us to come back to God.

There are ways of restoring the gift of the Spirit. The simple way is praying, and that leads to reconciliation with God. Each individual can listen to the voice of the Spirit in private prayers, and devotions, and other sacraments of the Church. For each individual, the Sacrament of Reconciliation opens the door for him/her to return to God. The other way is through communal prayers. The community listens to the voice of the Spirit to work together in works of charity, and to build up God's Church on earth. Anything done in the Name of Jesus, The Spirit uses to help us restore our relationship to Jesus. Several accounts in the Acts of the Apostles tell us, that Jesus wants us to be His hands and feet to take care of others. The Holy Spirit descended on the apostles as tongues of fire, and that empowered them to go out to the whole world proclaiming the Risen Christ to everyone. At Baptism and Confirmation we receive the same Spirit, the same mission, and that is our call.