Phúc Âm Thánh Gioan loan báo, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban chính Con Một Ngài cho thế gian, để ai tin vào Ngài sẽ được cứu rỗi. Đức Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, sinh xuống trần gian hoàn thành í nguyện Chúa Cha. Đức Kitô kiện toàn í nguyện Chúa Cha bằng cách tự nguyện hiến thân mình, chết trên thập tự, để biểu lộ tình thương Chúa Cha dành cho nhân loại. Đức Kitô là hiện thân tình yêu Chúa Cha dành cho nhân loại. Qua Đức Kitô chúng ta biết Chúa Cha yêu mến chúng ta dường nào. Qua sự chết của Đức Kitô chúng ta cũng biết Đức Kitô yêu mến chúng ta dường nào. Đức Kitô kêu gọi các môn đệ học từ tình yêu Ngài. 'Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em' c.12. Môn đệ chân thành yêu mến Đức Kitô cần thực hiện giới luật yêu thương hàng ngày trong cuộc sống.

Tình yêu Chúa trao ban là tình yêu 'thăng tiến'. Người ta nhìn vào cách hành xử trong cuộc sống của các Kitô hữu để phân biệt ai là môn đệ chân chính và ai là môn đệ hình thức, môn đệ nhãn hiệu. Qua cuộc tử nạn trên thập tự, Đức Kitô làm Sáng Danh tình yêu Chúa Cha. Qua Phục Sinh vinh hiển, Đức Kitô biểu lộ tình yêu khắng khít với Chúa Cha.

Điều không thể sai lầm chính là tình yêu chân chính luôn kèm theo hành động yêu thương. Yêu thương mà không có hành động yêu thương kèm theo chỉ là lí luận, giảo hoạt trong yêu thương. Nói rõ hơn đó là lí thuyết tình yêu. Tự trong bản chất tình yêu chân chính ngầm chứa mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở điểm cần chết đi cái gì đó để ban sự sống cho cái gì đó. Chúa Cha yêu thương nhân loại, hiến Con Một mình cho nhân loại. Đức Kitô yêu mến Chúa Cha bằng cách tự nguyện chết trên thập tự để biểu lộ tình Chúa thương ta. Đức Kitô khiêm hạ, nâng con người từ hàng nô lệ trong tình trạng tội lỗi trở thành Kitô hữu. Bước thứ hai, Đức Kitô nâng Kitô hữu, môn đệ, lên ngang hàng thân hữu.

Mối liên kết 'thân hữu' cầm giữ bởi thực hành giới luật yêu thương Ngài ban. Đây không phải là điều răn mới mà chính là điều răn chính Đức Kitô kiện toàn, thể hiện tình yêu bất diệt Đức Kitô dành cho Chúa Cha. Đức kitô ban giới luật yêu thương này cho môn đệ, thân hữu Chúa. Liên kết trong Đức Kitô cho một mục đích hoàn hảo duy nhất, đó là làm cho Danh Chúa Cha Vinh Hiển. Những ai thực hành giới luật yêu thương đều trở thành thân hữu Đức Kitô. Đây không phải là 'thân hữu' hiểu theo lối xã hội mà chính là 'thân hữu thánh'. Thân hữu xã hội đặt căn bản hoặc cùng chung mục đích, sở thích hoặc trên lợi nhuận, có trao đi, có đáp lại. 'Thân hữu thánh' do chính Thiên Chúa đổ tràn nguồn tình yêu xuống tâm hồn các tín hữu, và các tính hữu chỉ cần con tim rộng mở đón nhận. Thiên Chúa không đòi con người cần đáp trả tình yêu Ngài, ngoài việc tín thác trong yêu thương.

Đức Kitô còn nhắc nhở 'thân hữu' Ngài. Bất cứ điều gì Kitô hữu xin nhân Danh Đức Kitô, Chúa Cha đều đáp lời. Tình yêu Chúa rộng lượng, vượt trên trí hiểu con người. Ngài luôn ban cho Kitô hữu những gì tốt đẹp nhất bởi Ngài là suối nguồn tình yêu. Có nhữug điều Ngài ban theo điều chúng ta xin. Nhiều điều Ngài ban chúng ta không xin, không thích, không muốn, nhưng Thiên Chúa trao ban vì Ngài biết rõ điều đó có lợi cho cá nhân ta, và hữu ích cho xã hội. Liên kết trong tình yêu Chúa để cảm nhận những gì Chúa trao ban đều phát xuất từ suối nguồn yêu thương. Như thế nhận sự sống từ nguồn tình yêu, cá nhân đó phải chấp nhận hy sinh chết đi cái gì đó để nhận được sự sống tốt lành đến từ nguồn tình yêu trong sáng, hoàn hảo. Chấp nhận chết đi thói hư, tật xấu, í riêng, để nhận nguồn tình yêu sung mãn, thành 'thân hữu' Đức Kitô.

'Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết' Gioan 15:15

Thực hành giới luật yêu thương liên kết Kitô hữu với Đức Kitô. Một trong những cách tuân giữ luật yêu thương là cầu nguyện. Lời cầu của ta không còn chỉ vương vấn trên trần gian, mà chính Đức Kitô chuyển lời cầu đó lên Chúa Cha. Liên kết với Đức Kitô và thực hành giới luật yêu thương biến Kitô hữu trở thành 'thân hữu' Đức kitô. Liên kết với Đức Kitô để cảm nghiệm tình yêu Chúa trao ban. Hãy dâng lời cảm tạ cho tình 'thân hữu thánh' và đáp trả tình thân hữu đó bằng con tim nồng ấm. Đó là điều tốt đẹp nhất ta có để đáp trả.

TiengChuong.org

Remain In God's Love- John 15:9-17

The Gospel of St. John makes clear, God loves the world so much that God sent God's only Son to save the fallen world. Jesus, the second person of God, known to the world as God's only Son, came into the world to execute God's saving mission. Jesus chose to give up His own life, died on the cross, to reveal God's love for the world. He is the mirror of God's love for the world. Through Jesus, we know how much God loves the world, and through Him we know how much Jesus loves us. Jesus called His disciples to learn from Him: 'Love one and other as I have loved you v.12 '. Those who genuinely respond to this call of love are Jesus' true disciples.

There is some kind of elevation in loving. Through our love for one another, the world sees Jesus' love which is active in the lives of His disciples. Through Jesus' Passion and Death, He had made His Father's love known. Jesus' resurrection showed the unbreakable bond between the Father and Jesus.

It is unmistakable that true love must be accompanied by loving actions, because love without actions is merely a theory of love. True love is contradiction in terms, because an act of true love requires that something dies to give life for something else. God's love for the world is true and visible through Jesus' Incarnation, Death, and Ascension. Jesus showed the depth of His love for mankind by self- sacrificing on the cross. He chose to die for us, His friends, to demonstrate the Father's love for mankind.

Jesus' disciples show true love for Him by keeping His commandments to love. They are not 'new' commandments, but the same commandments the Father gave Jesus. He had perfected them. He now passed them on to His disciples to observe. Abiding in God's love is for a single, noble purpose, and that is to give glory to the Father. Keeping Jesus' commandments elevates Jesus' disciples to the level of friend of the Lord. This is not an ordinary friendship, but divine friendship. An ordinary friendship is defined by mutual interest, and give and take. God takes nothing back from God's divine friendship, but God gives out -pouring love for those who love God. Jesus told us, in His name, God will grant what we ask for. God's generosity is beyond our comprehension. God always gives what is best for us. God gives out of love, and we learn to appreciate God's out pouring love for us.

'You are my friends, if you do what I command you... I call you friends, because I have made known to you everything I have learnt from my Father' Jn 15:15.

Keeping Jesus' commandments forges mutual, abiding relationships. One of the ways to keep Jesus' commandments is praying. Our prayer doesn't remain at an earthly level, but Jesus will lift our prayers up to the Father.

Abiding in, and keeping Jesus' commandments makes us friends of Jesus, and through Him, God the Father listens to our prayers. Abiding in Jesus gives us a personal experience of God's love. We are grateful for the heavenly love Jesus has given us. In responding to Jesus' love, we offer our own heart to Jesus, and that is all we have to offer.