Mấy tuần qua chúng ta nghe đến ba loại cửa. Tất cả các cửa này đều có điểm chung, đó là nói lên sự sống. Cánh cửa đầu tiên là cửa mộ, thứ đến là cửa cài then, nơi môn đệ Đức Kitô trốn, do sợ hãi, thứ ba là cửa chuồng chiên.

Đối với toàn thể nhân loại, cửa mộ là cửa tử bởi nơi đó cầm giữ, chôn cất thân xác người thân. Đối với Kitô hữu cửa mồ là biểu tượng của sự sống mới, sống trong Chúa. Đức Kitô Phục Sinh bước ra khỏi mộ để lại sau lưng ngôi mộ trống. Nơi Ngài nguồn sống mới phát sinh. Ngay tại cửa mộ Đức Kitô gặp các bạn phái nữ, Ngài nói với các bà đi báo tin cho các môn đệ là Ngài sẽ đi gặp họ. Đức Kitô hiện đến với họ, tất cả đều bàng hoàng, ngỡ ngàng. Gặp lại Đức Kitô Phục Sinh, sự sống bừng lên nơi các ông, bởi Đức Kitô ban cho các ông sự sống mới, kèm theo là sứ mạng rao giảng Tin Vui Phục Sinh. Những ai tin theo sẽ trở thành môn đệ Đức Kitô. Ai yêu mến và lắng nghe lời các môn đệ, Đức Kitô ban cho họ sự sống mới, sự sống trường sinh.

Trước cuộc tử nạn, Đức Kitô nói về cửa chuồng chiên. Cửa này không phải là vật dụng, gỗ, đá mà chính con người. Con người đó là Đức Kitô. Ngài tự ví mình như là cửa chuồng chiên, bởi tình yêu Ngài dành cho đàn chiên. Ngài là cửa, ngày và đêm Ngài bảo vệ chiên khỏi bị sói rừng sát hại, canh giữ không để cho trộm rình bắt. Chiên sẽ không bị kẻ cướp cướp đi.

Đức Kitô đưa ra hai hình ảnh, người chăn chiên nhân lành, và người chăn chiên thuê mướn. Chủ chiên nhân lành, ngày đêm, luôn chăm sóc, bảo vệ đàn chiên. Chủ dẫn chúng đến giòng nước trong lành, đồng cỏ tươi mát. Chủ sẵn sàng bảo vệ đàn chiên khỏi bị thú dữ sát hại. Chủ sẵn sàng hy sinh, dấn thân vào chốn nguy hiểm, mục đích bảo vệ đàn chiên. Chủ chiên lành biết rõ chiên của mình, chiên nghe, vâng lời tiếng chủ, và chủ biết từng con, nghe biết tiếng chúng. Những giá trị này Đức Kitô ngụ í nói về chính mình. Hai lần Ngài xác nhận 'Ta là chủ chiên lành' c.11,14. Qua cuộc tử nạn, thập giá và phục sinh của Đức Kitô. Nhân loại thấy rõ tâm tình yêu mến, Đức Kitô thí mạng sống mình vì đàn chiên. Đức Kitô thực hiện điều Ngài nói về chủ chiên lành bởi đó chính là í của Ngài và í này cũng trùng hợp, cũng là í của Chúa Cha.

Là cửa chuồng chiên, Đức Kitô để cho nhân loại quyền tự do lựa chọn. Những ai yêu mến, chọn tin theo Đức Kitô sẽ nhận được tình yêu thí mạng sống mình vì chiên. Những ai chọn theo í riêng, không theo Đức Kitô sẽ chẳng bao giờ nhận biết tình yêu hy sinh của Đức Kitô. Những ai chọn yêu mến và tin theo sẽ không mất gì, nhưng nhận được nhiều ơn Đức Kitô ban tặng. Cuộc sống họ trở nên phong phú, tinh thần thảnh thơi, tâm tư thoải mái, và suốt đời họ sống trong hy vọng, ngay cả khi gặp thử thách, gian nan, hy vọng vào Đức Kitô vẫn vươn cao. Khi mất đi họ sẽ để lại ngôi mộ trống như chính Đức Kitô đã bước ra khỏi mộ, để lại ngôi mộ trống.

Đức Kitô Phục Sinh ban cho nhân loại quyền tự do chọn lựa: tin theo Đức Kitô hoặc không tin. Chuồng chiên dành cho những kẻ yêu mến, tín trung. Vì lòng nhân lành, Đức Kitô sẵn sàng tha thứ, mở cửa chuồng chiên đón nhận bất cứ ai hồi tâm, thống hối quay trở về cùng đàn chiên. Đức Kitô không phải chỉ là người gác cửa mà chính Ngài còn đi tìm những chiên lạc, khi tìm được vác trên vai mang về (Dụ Ngôn Chiên Lạc Luca 15:5). Như thế chỉ có một chuồng chiên, nhưng trong chuồng chiên có nhiều đàn chiên. Đàn vào trước, đàn vào sau, chung chuồng, chung chủ.

Trộm cắp dùng nhiều hình thức phủ dụ để bắt chiên; trong khi sói dữ rình rập cắn xé chiên. Người chăn chiên mướn là người làm thuê, chủ chiên trả công. Nếu người đó không hoàn thành nhiệm vụ được trao phó; người đó hành động khác chi kẻ trộm hay sói rừng, trá hình, đội lốt, chăn chiên để cầu lợi, để ngầm cấu xé, cắn phá chiên.
Chúng ta dâng lời tạ ơn Đức Kitô, Đấng chăn chiên nhân lành.

TiengChuong.org

The Door

There are three doors. They are symbols of life: First, is the door of the empty tomb; second, the locked door of the room where Jesus' disciples were in hiding, and third, the door of the sheep pen.

Jesus walked out of the door of the tomb to make it empty. He met the women at the tomb. He told them, that He would like to see His disciples. Jesus appeared to His disciples in the room where the door was locked. He enlightened their lives, and gave them peace. He then commissioned them to go out, and make others His disciples. To those who love Jesus and listen to the voice of His disciples, Jesus gives everlasting life. Before His Passion, Jesus talked about the door of the sheep pen which was not an object, but Jesus actually personified the door as Himself. He is the door, day and night, He protects the sheep from harm, caused by wolves and thieves.

Jesus made a contrast between a good shepherd and a hired one, Jn 10,11-18. According to Jesus, a good shepherd pastures the sheep. He nightly stays at the door of their pen to allow the sheep in and out. A good shepherd makes real sacrifices for the sheep. A good shepherd makes a personal connection with the sheep. He knows his sheep, and they know him. The sheep listen to his voice and obey. These qualities of a good shepherd, Jesus implied, He would do for His sheep. There is no hidden meaning in this parable, but Jesus plainly told His disciples, the Good Shepherd is no one else but He Himself. Twice He said: 'I am the good shepherd'. vs. 11,14. Through Jesus' Passion and cross, He actually carried out His description about the fate of the Good Shepherd, step by step, with His own life. Jesus was true to His own words, and He was true to His Father's will.

Being the gate of the sheepfold, Jesus becomes the dividing lines for those who choose to love and obey Him. Those who refuse to love and obey Jesus will have no experience of being care for. Those who choose to love and obey Jesus will lose nothing in life, but receive life in abundance and eternal life. They receive Jesus' protection and love. They live in hope; hope in the Risen Lord, and hope of entering God's kingdom, the true and everlasting sheepfold. There are dividing lines between those who choose Jesus and those who do not choose Him. However, the door is not always shut tight; it is open to anyone who makes a change of heart to enter. The Good Shepherd is active in searching for the lost sheep. The parable of the lost sheep depicts that when the Good Shepherd found a lost sheep, he would joyfully carry it on his shoulders to bring home - Luke 15:5. There is one sheepfold, but there are different flocks: The early one and the later ones.

A thief steals sheep by deception and trickery, while wolves approach in violence to kill sheep. A hired shepherd is a legitimate shepherd, but if he doesn't care for the sheep as his job requires, he has a 'license' to steal, to be a thief or wolf in disguise, because he makes little sacrifice for the sheep.

We thank Jesus for being our Good Shepherd.