Sống và chết là hai thực tại không ai có thể chối cãi. Sống chết ở hai thái cực khác nhau, nhưng liên quan với nhau như bóng với hình. Có sự sống ắt có sự chết. Cái chết của thứ này là nguồn sống của thứ khác. Trâu bò ăn cỏ nhưng sản phẩm chúng thải ra lại thành thực phẩm cho cây cỏ. Cành khô gẫy xuống trở thành nơi che mưa nắng cho côn trùng, cành xay mục nát lại là thực phẩm cho rau cỏ, hoa quả. Tôm cá ăn rau, rong, rêu, trong khi con người lại thưởng thức tôm, thịt, cá.

Đức Kitô đưa ra hai hình ảnh gần gũi, quen thuộc, hình ảnh 'thời gian' và hình ảnh 'hạt lúa tan rữa' để nói về hình ảnh sống và chết. Hình ảnh 'thời gian' dùng riêng cho chính Ngài, và hình ảnh 'hạt lúa tan rữa' dùng chung cho toàn thể nhân loại, và cho từng cá nhân. Khi môn đệ Đức Kitô giới thiệu nhóm dân ngoại cho Đức Kitô, Ngài nói với họ:

'Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa rơi vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác'. Gn 12,24

Không có sự chết, không có sự sống mới. Hạt lúa chết đi biểu tượng của hy sinh, thí mạng sống mình để cho hạt nảy mầm, sinh trăm trái mới. Đức Kitô hy sinh thân xác mình mang lại sự sống trường sinh cho toàn thể nhân loại. Sự sống mới tốt lành, trong sáng, giầu mạnh hơn sự sống cũ. Hạt lúa chết sinh nhiều hạt mới là hình ảnh Đức Kitô hiến sự sống của chính Ngài, để toàn thể nhân loại có được sự sống mới. Cái chết của một người mang lại sự sống cho muôn người. Điều này mình Thiên Chúa có thể thực hiện được. Ngoài Ngài ra không ai trên trần gian có thể làm được điều huyền diệu đó.

Chữ 'Giờ của Con Người' mang nhiều í nghĩa khác nhau. Thứ nhất, đây là giờ Đức Kitô làm sáng Danh Chúa Cha. Thứ hai, đây là giờ Đức Kitô cảm thấy tâm hồn Ngài đau buồn đến chết được. Đây là giờ Đức Kitô tự nguyện thi hành thánh í Chúa Cha để ban sự sống trường sinh cho những ai nhận Ngài là Thiên Chúa của họ. Thứ ba, đây là giờ nhân loại được nghe tiếng Chúa Cha từ trời cao phán bảo thêm một lần nữa. Thứ tư, đây là giờ Tin Mừng Đức Kitô loan báo khởi sự bắt rễ, vươn xa đến tận cùng trái đất. Giờ mà dân ngoại nhận biết Đức Kitô là Chúa đất trời. Thứ năm, đây là giờ Đức Kitô chính thức tuyên chiến cùng thần dữ, thần tà của dối trá, tối tăm. Cuộc chiến Đức Kitô tự hy sinh thân xác mình trên thập tự, để ba ngày sau sống lại vinh quang, ban sự sống mới cho toàn thể nhân loại. Sự sống mới ban cho mọi người và những ai thành tâm đón nhận sự sống trở thành con Thiên Chúa; những ai từ chối sự sống mới Đức Kitô ban, họ còn vất vả tiếp tục tìm kiếm nguồn sống nơi trần thế, nơi vật thể. Họ chỉ có thể tìm thấy cuộc sống tạm bợ nơi trần thế. Trần thế không có sự sống trường sinh. Bởi không có nên tìm suốt đời cũng không gặp.

Đức Kitô chết và sống lại vinh quang. Ngài không bao giờ chết nữa. Những ai tin theo Ngài linh hồn họ cũng sẽ không phải chết. Thân xác chết đi theo luật tự nhiên, nhưng tâm linh họ không chết, ma quỉ không còn tự tung, tự tác, hành hạ tâm linh Kitô hữu, vì Đức Kitô chiến thắng thần chết nên Ngài bảo vệ những ai thuộc về Ngài. Tin theo Đức Kitô, nhận sự sống mới. Sự sống mới đòi sống đời sống mới. Đời sống mới Đức Kitô ban, và Ngài hướng dẫn, chỉ bảo. Tin theo Đức Kitô, thờ phượng một mình Ngài. Điều đó làm Sáng Danh Chúa Cha. Kitô hữu làm Sáng Danh Chúa Cha bằng cách kết hợp cuộc sống mình vào cuộc sống Đức Kitô.

Những ai yêu mến Đức Kitô, Ngài mời gọi họ cùng chung sống trong nước Chúa. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quí mến người đó. Gn 12,26

Kitô hữu hưởng sự sống trường sinh nơi nước Chúa, hưởng hoà bình, hoan lạc trong tình yêu Chúa. Hãy chia sẻ điều lành thánh đến với các anh em khác.

TiengChuong.org

Life And Death

In the natural world, life and death are the two realities, and they sustain each other. The death of something means life for others, and living is on the expense of others' death. Such as, animals consume grass and their waste becomes nutrition for grass and weeds. Dead branches become homes for insects, and mulch for trees and vegetables. Fish and poultry consume grass, and weeds for their survival, while we enjoy sea food and poultry.

Jesus used two familiar images: 'the hour and a wheat grain' to talk about His own death, and His resurrection, that gave a new life for those who welcome Him in their lives. The image of 'The Hour' applied to Jesus alone, and the image of 'a wheat grain' had its universal implication, which applied to each individual. When Jesus' disciples told Him about the Gentiles who would like to meet Him, Jesus knew that it was a hint for something big to happen, and also His 'Hour' was coming. He told them: 'Now the hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you, most solemnly, unless a wheat grain falls on the ground and dies, it remains only a single grain; but if it dies, it yields a rich harvest' John 12,23-24.

The death of a wheat grain indicates that without sacrifice, there is no new life. Jesus' physical death was necessity to bring new life for the human race. The new life was rich, and abundant. A wheat grain that died to 'yield a rich harvest' implied what Jesus lost was our gain. The death of one person gives life for all people. Jesus alone was to lose His life, so that we would have abundant life in Him. Life here means eternal life, which Jesus alone has to offer.

The word 'The Hour' has several interpretations. First, it was 'The Hour' for Jesus to give glory to God the Father. Second, it was 'The Hour' Jesus felt His soul was in troubled, and yet He went ahead to carry out His Father's will. Third, it was 'The Hour' for the world to hear God's voice from heaven for the last time. Fourth, it was 'The Hour' for the expansion of the Good News to the rest of the world. Fifth, 'The Hour' indicated the time Jesus was going to confront evil of the world, and His love for us was plainly displayed on the cross. Jesus' death and resurrection were available for people to make choices to follow or to reject Him. Those who chose to be Jesus' disciples have found a new life in Him; those who chose to follow the way of the world continued to search for a new life in the world's materials.

Jesus has died and resurrected once and for all. There is no need for us to die anymore. Jesus has gained a new life for those who follow His way. Having a new life in Christ requires us to conform our lives to Jesus' way of life. Accepting Jesus as our Lord, and worshipping Him alone is a way to give glory to God. We are able give glory to God, because we join our voice with Jesus to praise God. Those who join Jesus would be with Him as He once said: 'Wherever I am, my servant will be there too. If anyone serves me, my Father will honour him. v 26'.

We enjoy God's gift of love; we need to share that joyous gift with others.