LOS ANGELES - Hôm nay 17/4/2019 sau Thánh lễ hàng ngày vào buổi trưa, Nhà thờ Đức Mẹ Thiên Thần đã vang lên tiếng chuông đoàn kết với Tổng giáo phận Paris và hỗ trợ cho Nhà thờ Đức Bà Paris, một biểu tượng của tình yêu và lời cầu nguyện từ các tín hữu Los Angeles cùng người dân Paris. Có thể tìm thấy video về tiếng chuông ngân vang tại https://www.facebook.com/olacathère/ideo/845610479121941/'> .

Đức Tổng Giám Mục Jose H. Gomez nói rằng: "Chúng tôi hiệp nhất với cùng với các anh chị em của chúng tôi ở Paris và trên toàn thế giới để tang Nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn. Những ngày này nhắc nhở chúng ta rằng nhà thờ không chỉ là một tòa nhà bằng đá và gỗ, đá cẩm thạch hay thủy tinh. Nhưng là Đền thờ cho Thiên Chúa hằng sống, nơi Thiên Chúa hiện diện và đến ở với chúng ta, một nơi mà chúng ta ca ngợi Người và dành trọn cuộc đời của mình cho Người trong tình yêu. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria giúp chúng ta được điều tốt từ sự kiện bi thảm này, có nghĩa là cuộc tái tận hiến mới để sống đức tin với lòng can đảm và niềm vui, xây dựng vương quốc Thiên Chúa với cuộc sống của chúng ta.

Tổng giáo phận Los Angeles đang tham gia cùng với các giáo phận Công Giáo trên toàn quốc để gây quỹ giúp tái phục hồi và xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris. Trang Web “www.SupportNotreDame.org” đã được thành lập bởi Vương cung Thánh đường của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, DC với sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) để thu thập các đóng góp của các địa phương trong việc sửa chữa thiệt hại nghiêm trọng cho cấu trúc nhà thờ này đã có từ hàng thế kỷ. Tất cả số tiền thu được từ “www.SupportNotreDame.org” sẽ chỉ được sử dụng cho sự trợ giúp của Nhà thờ Đức Bà và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.

Tất cả các giáo xứ, trường học và các văn phòng của Tổng giáo phận Los Angeles muốn giúp đỡ Nhà thờ Đức Bà được khuyến khích gửi quyên góp cho quỹ Hỗ trợ Notre-Dame.

Muốn đóng góp xin vào trang www.SupportNotreDame.org. Các khoản tiền thu thập hoặc nhận được có thể được gửi đến: Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception Attn: Monsignor Walter Rossi, Rector, 400 Michigan Avenue, NE, Washington, D.C. 20017. Nếu đóng góp bằng check xin đề tên “Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception"; và phần memo ghi chú là: "Cathedral of Notre Dame Fund” .

Support for Notre-Dame Cathedral
Foldermaster@la-archdiocese.org
To: ADLA All Pastors ADLA All Parishes ADLA All ES Principals ADLA All HS Principals


Today after daily Mass at noon, the Cathedral of Our Lady of the Angels tolled its bells in solidarity with the Archdiocese of Paris and support for Notre-Dame de Paris Cathedral following Monday’s devastating fire. The 36 bells in the Carillon and four bells in the Campanile of the Cathedral of Our Lady of the Angels rang for more than a minute as a symbol of the love and prayers from the faithful of Los Angeles to the people of Paris. Video of the bells tolling can be found at https://www.facebook.com/olacathedral/videos/845610479121941/.

“We join our brothers and sisters in Paris and throughout the world in mourning the fire at Notre-Dame Cathedral,” said Archbishop José H. Gomez. “These days reminds us that a church is not just a building of stone and wood, marble and glass. It is a temple to the living God, where God is present and comes to dwell with us, a place where we praise him and devote our lives to him in love. Let us ask our Blessed Mother Mary to help us to bring good out this tragic event, through a new dedication to living our faith with courage and joy, building God’s kingdom with our lives.

The Archdiocese of Los Angeles is joining Catholic dioceses nationwide to raise funds to help resurrect and rebuild the Notre-Dame Cathedral. www.SupportNotreDame.org has been established by the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington, DC with support from the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) to collect local contributions toward repairing the severe damage to the centuries-old structure. All proceeds garnered by www.SupportNotreDame.org will be used solely for the assistance of Notre-Dame Cathedral and those affected by this tragedy.

All parishes, schools and ministries of the Archdiocese of Los Angeles wishing to help support the Notre-Dame Cathedral are encouraged to send donations to the Support Notre-Dame fund.

Donations can be made on www.SupportNotreDame.org. Funds collected or received can be sent to: Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Attn: Monsignor Walter Rossi, Rector, 400 Michigan Avenue, NE, Washington, D.C. 20017. Checks should be made payable to “Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception”; indicate “Cathedral of Notre Dame Fund” in the memo portion of the check.