Trong diễn văn gởi quốc dân đồng bào, tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố sẽ xây dựng lại nhà thờ Đức Bà thậm chí còn đẹp hơn nữa trong vòng năm năm. Trong khi đó, theo thông báo của Hội Đồng Giám Mục Pháp chuông các nhà thờ chính tòa trên toàn nước Pháp đã đổ những hồi dài tưởng niệm biến cố Notre-Dame de Paris.

Hội Đồng Giám Mục Pháp đã ra tuyên bố sau:

“Toutes les cloches des cathédrales sonneront demain, mercredi 17 avril.

L’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris est un choc bien au-delà des catholiques de notre pays.

Pour manifester la solidarité de tous les diocèses de France avec le diocèse de Paris, les cloches de toutes les cathédrales de France sonneront demain mercredi à 18h50, heure du début de l’incendie à Notre-Dame.”

Tất cả chuông các nhà thờ chính tòa sẽ vang lên vào ngày mai, Thứ Tư, 17 tháng Tư

Vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà ở Paris là một cú sốc vượt xa phạm vi người Công Giáo nước ta.

Để thể hiện tình đoàn kết của tất cả các giáo phận của Pháp với giáo phận Paris, chuông của tất cả các nhà thờ chính tòa của Pháp sẽ vang lên vào ngày mai thứ Tư lúc 18 giờ 50 phút, thời điểm bắt đầu vụ cháy tại nhà thờ Đức Bà.


Source:Eglise Catholique en France