Giáo Hội phải thực hiện “mọi thứ có thể, và thậm chí cả những điều xem ra là không thể”, để chống lại tai ương lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình Ý TV2000 hôm mùng 3 tháng Giêng.

Đồng thời, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cũng lên tiếng bảo vệ những phản ứng của Giáo Hội cho đến nay.

“Chúng ta phải công nhận rằng Giáo Hội đã đạt được những tiến bộ to lớn. Ngay tại thời điểm này, Giáo Hội đã phát triển một nhận thức tiến bộ về vấn đề này, cũng như về sự tàn phá mà những hành vi này tạo ra nơi các nạn nhân, và Giáo Hội đã cố gắng phản ứng chống lại.”

Ngài nhấn mạnh rằng “Chắc chắn, chúng ta là con người và chúng ta không phải lúc nào cũng đạt được kết quả thập toàn thập mỹ, nhưng tôi tin rằng có một sự cam kết với quyết tâm trong vấn đề này.”

Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ 21 đến 24 tháng 2 sắp tới về cuộc khủng hoảng lạm dụng, quy tụ các chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục trên toàn thế giới, Đức Hồng Y Parolin đã mô tả hội nghị như một dấu chỉ khác theo chiều hướng này.

“Theo tôi, hội nghị là một sự xác nhận cam kết ủng hộ các nạn nhân và lắng nghe để tránh mọi kiểu che đậy và tạo ra một môi trường an toàn. Chủ đề của cuộc họp, trên hết, sẽ là bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương.”

Đức Hồng Y Parolin thừa nhận rằng các tai tiếng lạm dụng tính dục đã làm tổn hại đến thẩm quyền luân lý của Giáo Hội.

“Chắc chắn, nó đã làm suy yếu uy tín của Giáo Hội.” Đức Hồng Y bày tỏ thất vọng rằng uy tín của Giáo Hội như một thể chế bị phương hại nghiêm trọng, nhưng ngài còn âu lo hơn vì những tai tiếng này cản trở việc loan báo Tin Mừng.

“Chúng ta phải phục hồi uy tín và thẩm quyền của Giáo Hội. Giáo Hội đã thực hiện các bước đáng kể, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm để các tín hữu và những ai đã chịu phép Rửa Tội có thể tìm thấy một lần nữa nơi Giáo Hội sức sống và chứng tá.”


Source: Crux Pope’s top aide says Church must ‘do the impossible’ to fight abuse