Melbourne, lúc 9 giờ 30 sáng Thứ Bảy 29/12/2018. Tại Saint Margaret Mary’s. Đã khai giảng khóa học về truyền thông và truyền hình cho các cộng tác viên của Vietcatholic Melbourne.

Xem hình

Khóa học có hai ngày với mục đích nâng cao kỹ thuật về Editing cho các cộng tác viên bao gồm: kỹ thuật quay phim, cắt ráp phim, lồng ghép tiếng, lồng ghép nhạc sao cho có tính cách chuyên nghiệp cho các kỹ thuật viên, và đặc biệt cách pháp âm chuẩn, cách đọc cho các xướng ngôn viên truyền hình.

Khóa học do Kỹ sư Đặng Minh An, Phó Giám đốc Vietcatholic hướng dẫn cho một số cộng tác viên gồm có các ký giả của Báo dân Chúa. Các kỹ thuật viên thu hình và editing của Vietcatholic, cùng một số người có đam mê về kỹ thuật truyền thông, truyền hình. Đặc biệt có sự tham dự của Linh mục Nguyễn Hữu Quảng Phó Giám đốc của Vietcatholic và Linh mục Lê Thành Nhân cùng dự.

Sau phần lý thuyết, được kỹ sư Minh An hướng dẫn rất nhiệt tình, các học viên được thực hành các kỹ thuật ngay trên máy sau phần lý thuyết. Buổi học dự kiến trong hai ngày, rất bổ ích và làm cho các học viên rất thích thú với các kinh nghiệm kỹ thuật của hướng dẫn viên. Xin mời quý vị xem qua một số hình ảnh của khóa học tại link trên.