Bài và hình: Trần bá Nguyệt
Melbourne - Thứ bảy, 16-6-2018, tại Giáo xứ Holy Eucharist, vùng St Albans North, một Thánh lễ truyền chức linh mục đã được Đức Cha Terence Curtin trao ban cùng một lúc với ba thày phó tế.
Xem hình
Thày Joseph Nguyễn Xuân Hiếu thuộc dòng Chúa Cứu Thế đã được Đức Cha Curtin (Bắc Melbourne) ban chức linh mục cùng với ba thày dòng Chúa Cứu Thế được nhận chức phó tế. Đó là các thày Timoteus Terong Tapoona, thày Vincensius Lolo Wea và thày Mark Chia.
Hơn 50 linh mục Úc Việt và Phi Châu đã có mặt trong Thánh Lễ Phong Chức này cùng với khoảng hơn 700 giáo dân tham dự. Sau thánh lễ là một bữa tiệc trưa đông đảo và vui vẻ trong Hội Trường giáo xứ. Hai ca đoàn Maltese và Việt Nam đã trình bày những bản thánh ca thật du dương và sinh động suốt thánh lễ.