Đức Tổng Giám mục Michael Byrnes đã tường trình rằng một tòa án tại Vatican sẽ sớm được mở ra để thảo luận về số phận của Đức Cha Anthony Apuron, nguyên là Tổng Giám Mục tại Guam, đã bị ngưng chức để điều ta về các cáo buộc lạm dụng tình dục.

Đức Cha Michael Byrnes nguyên là Giám Mục Phụ Tá của tổng giáo phận Detroit đã được bổ nhiệm là Tổng Giám Mục Phó với những năng quyền đặc biệt của một Tổng Giám Mục Chính Tòa để cai quản tổng giáo phận Agaña trên đảo Guam.

Trong tổng số 155,690 dân trên đảo Guam, có 132,500 người Công Giáo chiếm tỉ lệ 85.1%. Agaña là giáo phận duy nhất trên hòn đảo này với 25 giáo xứ.

Trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Michael Byrnes nói rằng một tòa án giáo luật gồm ba vị thẩm phán sẽ được triệu tập “trong vài tuần tới để cân nhắc các bằng chứng đã được trình bày trong vụ án.”

Đức Tổng Giám mục Byrnes nói rằng nếu Đức Cha Apuron không bị buộc tội, ngài có thể được phục chức làm Tổng giám mục Agaña - một việc mà Đức Tổng Giám mục Byrnes cho rằng sẽ là một “thảm hoạ”.

Nếu Tổng giám mục Apuron bị buộc tội, Đức Cha Byrnes nói, rất khó để dự đoán hình phạt nào có thể được áp dụng. Vào năm 2014, phiên tòa giáo luật xử Đức Tổng Giám mục Jozef Wesolowski, nguyên sứ thần Tòa thánh ở Cộng hòa Dominican, đã cách chức vị này đồng thời huyền chức xuống bậc giáo dân.