Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội kết thúc cuộc họp thường niên của mình hôm 2 tháng Năm với lời kêu gọi những nỗ lực hội nhập những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Cuộc họp kéo dài năm ngày của Giáo hoàng Học viện đã được dành cho chủ đề: “Hướng tới một xã hội có sự tham gia: Con đường mới để hội nhập xã hội và văn hóa.” Các cuộc thảo luận đã xoay quanh những cách thức để những người bị loại trừ có tham gia đầy đủ trong xã hội, và các phương pháp vươn đến với họ.

Trong cuộc gặp gỡ hôm 01 tháng 5 với các tham dư viên, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng trận chiến cho phẩm giá, cụ thể là phẩm giá của người lao động còn nhiều gian nan và “còn rất lâu nữa mới tồi hồi kết thúc.”