Ủy ban Hội đồng Giám mục châu Âu, với sự tham gia của Caritas Europa, dịch vụ người tị nạn dòng Tên, và bảy tổ chức Kitô giáo khác, đã công bố một tài liệu dày 11 trang chỉ trích những dự luật nhằm thay đổi luật tị nạn tại châu Âu.

Tuyên bố đưa ra hôm 21 tháng 12 cho biết:

“Theo quan điểm của chúng tôi, những dự luật này không cung cấp một hệ thống công bằng, minh bạch và hiệu quả cho người tị nạn dựa trên các chuẩn mực bảo vệ hiện hành. Ngược lại, nó có ý định hạ thấp các tiêu chuẩn bảo vệ, đùn đẩy trách nhiệm bảo vệ quốc tế cho các nước trong thế giới thứ ba, tăng cường việc sử dụng các trại giam và các biện pháp trừng phạt khác, trong khi giới hạn các kênh pháp lý”.