HOA SEN
Ảnh của Mỹ Lê
Hoa sen chỉ có hai màu
Màu hồng màu trắng, màu nào cũng xinh
Một hôm lạc bước ngang Đình
Bỗng ai không biết bảo mình hoa sen...
(Trích thơ của Huệ Thu)