MỘT ĐỜI HOA SEN
Ảnh của Lê Trị
Có hoa có nụ có đài
Hoa sen vẫn tỏa ngạt ngào diệu hương
(bt)