HOA SEN
Ảnh của Lê Trị
Xanh xanh lá thắm, vàng thơm nhụy
Hạ đỏ sen hồng, mãi đắm say…
(Trích thơ của Thanh Nguyễn)