HOA SEN DƯỚI NẮNG HÈ
Ảnh của Tấn Đạt

Cám ơn nắng ấm trưa hè
Soi hoa sen nở chan hòa sắc hương.
(bt)