EM BÉ DÂNG HOA CHO ĐỨC MẸ SẦU BI HÀ NỘI

Theo tin VietCatholic ngày 08 tháng 01 năm 2008,
một em bé mang một bó hoa sen
đến định đặt ở đài Đức Mẹ Sầu Bi
tại Tòa Khâm Sứ bị nhân viên bảo vệ chặn lại.
Em bé đặt bó hoa xuống đất
và quay lại bảo với nhân viên bảo vệ là:
Nhờ chú mang hoa vào dâng cho Bà Đẹp giúp cháu nhé”.

Nhân sự việc này, có người đã làm bài thơ như sau:

”Hà Thành đẹp nhất hoa sen,
Thiên Đàng đẹp nhất là tên Đức Bà.
Hoa sen con đến trước tòa,
Bị ông bảo vệ hầm hè đuổi ra.
Ông ơi mang giúp bó hoa,
Thay con dâng hiến Đức Bà Sầu Bi”.


Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008 Tông Đồ