Đức Tổng Giám Mục Diarmuid Martin của Dublin đã công bố việc thành lập một Trung tâm mới có tên là phân khoa Đức Tin và Lý, do trường Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ, trực tiếp điều hành.

Phân khoa mới sẽ được mở tại Đại học Dublin, là ngôi trường đã được xây dựng bởi Chân Phước John Henry Newman khi ngài là Hiệu trưởng của trường Cao Đẳng Dublin.

Đức Tổng Giám mục Martin cho biết: “Tôi thấy việc thành lập Trung tâm Notre Dame-Newman Đức Tin và Lý Trí là một cơ hội cho trường Đại học của Giáo Hội trở về với ơn gọi ban đầu của mình như là là đầu mối để suy tư về đức tin và lý trí.”

Cha John Jenkins, hiệu trưởng Đại Học Notre Dame, cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất hân hạnh được Đức Tổng Giám mục Martin mời mở rộng sự hiện diện của trường tại Dublin.”

Chương trình học tại cơ sở mới này sẽ bắt đầu trước khi cuối năm 2016.