Nhắc đến những vụ bắn giết vừa diễn ra tại trung tâm Kế Hoạch Hóa Gia Đình tại Colorado Springs và tại San Bernardino, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đã ra một tuyên bố, trong đó ngài dâng lời cầu nguyện cho những ai chịu đau khổ và kêu gọi các tín hữu hãy là "những sứ giả của hy vọng và tiếng nói tiên tri chống lại bạo lực vô nghĩa, một bạo lực mà không bao giờ có thể được biện minh nhân danh Thiên Chúa. "

"Hãy nhìn những mạng sống vô tội bị lấy đi và tự hỏi nếu những hình thái bạo lực này ảnh hưởng đến chính gia đình chúng ta thì sao. Suy nghĩ ấy khuấy động lên những cảm xúc sâu sắc nhất của chúng ta". Đức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz của Louisville nhận định như trên trong một tuyên bố ngày 14 tháng 12 của ngài.

"Chúng ta phải chống lại thù hận và những nghi ngờ dẫn đến các chính sách phân biệt đối xử. Hơn thế nữa, chúng ta phải hướng cảm xúc của chúng ta, những mối quan tâm và những nỗ lực bảo vệ của chúng ta, xuất phát từ lòng mến, thành những chứng tá sống động cho phẩm giá của mỗi người. Chúng ta chỉ nên sử dụng những luật nhập cư có tính nhân bản và có khả năng bảo vệ chúng ta, nhưng đừng bao giờ nhắm mục tiêu vào những nhóm người dựa trên tôn giáo."

Ngài nói thêm:

“Tin tưởng vào những gì Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta, Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ vẫn kiên định trong cam kết của mình với người tị nạn, những người vừa thoát ra được những hình thái khủng bố nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ việc tăng cường các dịch vụ xã hội cho người có bệnh tâm thần, nhưng chúng ta phải nhớ rằng chỉ có một số ít những người mắc vào căn bệnh này gây nguy hiểm cho bản thân hay tha nhân. Chúng tôi khuyến khích việc quản lý vũ khí một cách có trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục vận động xã hội thay mặt cho những ai phải đối diện với sự kỳ thị tôn giáo, trong đó có anh chị em Hồi giáo của chúng ta.

Chúng ta hãy đối đầu với những mối đe dọa từ những kẻ cực đoan với lòng can đảm và lòng từ bi, và với nhận thức rằng Kitô Giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và nhiều tôn giáo khác được hiệp nhất trong các nỗ lực chống lại bạo lực được thực hiện nhân danh tôn giáo”