MÊHICÔ: Trong một tuyên ngôn chung công bố hôm 10 tháng 7 vừa qua tại thành phố Mêhicô, các Giám Mục Trung Mỹ và Hoa Kỳ đã tái khẳng định nỗ lực chung nhằm nhổ bỏ tận gốc rễ những nguyên do khiến người trẻ Trung và Nam Mỹ tìm cách di cư bất hợp pháp, đồng thời đề ra những chương trình phát triển xã hội kinh tế ở nguyên quán và giúp đỡ những người trở về nước.

Trong những ngày vừa qua, đại diện các Giám Mục Hoa Kỳ, Mêhicô, El Salvador, Guatemala và Honduras đã nhóm họp tại thủ đô Mêhicô về vấn đề trẻ em di cư bất hợp pháp.

Theo những con số thu thập gần đây, từ tháng 10 năm ngoái 2013 đến tháng 6 vừa qua, tức chỉ trong 8 tháng, đã có hơn 57.000 trẻ em lọt đến biên giới Hoa kỳ cách bất hợp pháp, không có người lớn đi kèm. Chính phủ Hoa Kỳ báo động là con số này sẽ tiếp tục lên cao vì có tin đồn là Hoa Kỳ sẽ cấp giấp phép lưu trú đặc biệt cho các trẻ em này. Nhưng thực tế không phải như vậy. Trong tuyên ngôn chung công bố nói trên, các Giám Mục Hoa Kỳ và Trung Mỹ tái xác định sự ủng hộ và đề cao ”Bản tuyên ngôn đặc biệt Managua”, theo đó, các quốc gia thành viên Hội đồng di dân trong vùng nhìn nhận trách nhiệm của từng nước và cam kết sẽ thực hiện tất cả những biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi của người trẻ và sự hiệp nhất của gia đình, đồng thời quảng bá những nguy hiểm trên đường đi, minh nhiên sự kiện hoàn toàn không có việc Hoa Kỳ cấp giấy phép cư trú cho các trẻ em đến đây một mình, đồng thời chiến đấu chống lại các nhóm tội phạm buôn người (SD 14-7-2014).