Suy tư về thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn, Hội đồng giám mục Pháp và Đức vừa công bố một tuyên bố chung về hoàn cảnh của trẻ em di cư ở châu Âu.

Số lượng trẻ em di cư đã tăng từ 23,000 vào năm 2014 lên đến gần 100,000 trong năm 2015 và con số này còn cao hơn nữa trong năm 2016 vừa kết thúc. Do đó, các giám mục nói rằng “trong tư cách là các Kitô hữu, chúng ta không thể tỉnh bơ không quan tâm đến thực tế này.”

Các giám mục kêu gọi các Kitô hữu cầu nguyện và ủng hộ cho các trẻ em di cư và yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị làm mọi cách để đảm bảo rằng các trẻ em di cư có thể sống một cuộc sống đúng phẩm giá con người.