Tiểu bang Florida đuợc gọi với những tên khác nhau: Tiểu bang của những vườn cam, tiểu bang của những bãi biển và tiểu bang của ánh mặt trời....Thật vậy, đến với Florida, và nhất là xuống thăm Miami, nhiều người ta tìm ra vùng "đất lành chim đậu" và đã quyết định dừng chân chọn làm quê hương của mình. Tổng giáo phận Miami bao gồm nhiều thành phố khác nhau, mà trong đó những cái tên nghe quen thuộc: Miami, Fort Lauderdale, Hollywood.... là nơi ở của nhiều sắc dân như: Nam Mỹ, Cuban, Haitian, Jamaica, Phi Châu, Đại Hàn, Philippines, Trung Hoa, và Việt Nam.....

Xem Hình

Chính vì sự đa dạng của các sắc dân như vậy, nên đã từ lâu Tổng giáo phận có một ngày dành riêng cho các ngôn ngữ khác nhau. Ngày được chọn thường là vào CN Lễ Chúa Hiển Linh, kỷ niệm biến cố Chúa tỏ mình ra cho 3 nhà Đạo sĩ và cho Dân ngoại. Năm nay, Ngày Lễ Các Sắc Dân (Migration Day Mass) được tổ chức vào CN Lễ Hiển Linh 05--1-2014 tại nhà thờ Chính toà St. Mary. Thánh Lễ do Đức TGM Wesnki chủ tế cùng với quí cha đại diện của các sắc dân và đại diện tham dự. Cộng đoàn Công Giáo Việt nam tại Tgp Miami, như một vài năm nay, đã có đại diện tham dự Thánh Lễ, hát ca đoàn và nhất là nhóm các em Thiếu múa Phụng vụ dâng lễ và giúp vui văn nghệ do sơ Dung hướng dẫn.

Mục đích của ngày Lễ này là tạo cơ hội để các sắc dân có dịp làm quen với nhau, chia sẻ cùng một niềm tin và hơn nữa góp phần xây dựng gia đình Giáo phận ngày cành lớn mạnh trong sự đa dạng của các nền văn hoá.

LM. Giuse Nguyễn Kim Long