Ngày 23/9/09

Kính thưa quý Đức Ông, quý Cha,

Để giúp cho các Linh Mục Việt Nam có thể làm việc mục vụ trong Giáo Hội Hoa Kỳ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là các Linh Mục đã, đang và sẽ phục vụ trong các giáo xứ hay cộng đồng đa chủng tộc, với nhu cầu mục vụ cho những người Công Giáo nói tiếng Tây Ban Nha (Spanish), việc hiểu biết ngôn ngữ Spanish và các phong tục, tập quán của họ là điều thật sự cần thiết.

Chúng con đã chia sẻ với Đức Sứ Thần Tòa Thánh ở Costa Rica, TGM. Pierre Nguyễn Văn Tốt, trong dịp ngài đến với Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần II, ở thủ đô Washington D.C vào tháng sáu, 2009 vừa qua, về nhu cầu cần có những khóa huấn luyện đặc biệt, cấp tốc giúp cho các Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ về ngôn ngữ Spanish chuyên môn về cử hành Thánh Lễ, công bố và chia sẻ Lời Chúa, nghi thức cử hành các Bí Tích, giao tế hằng ngày, cũng như học hỏi và hiểu biết về các phong tục, tập quán. Đức Sứ Thần đã giới thiệu chúng con với Cha Rolando Fonseca, Linh Mục đang phục vụ trong địa phận El Paso, Hoa Kỳ, gốc Costa Rica. Chúng con liên lạc và được Cha Rolando Fonseca hứa sẽ cùng các Linh Mục ở Costa Rica cộng tác giúp đỡ.

Quý Đức Ông hay quý Cha nào có nhu cầu, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Cha Rolando Fonseca, tiếng Anh, qua email: h2odulce@gmail.com, hoặc có thể liên lạc với Đức Sứ Thần Tòa Thánh, qua email: nuapcr@gmail.com, để cùng sắp xếp thời gian, chương trình và nội dung học chi tiết. Chúng con đề nghị quý Đức Ông và quý Cha nên liên lạc với Giám Mục và với vị Giám Đốc đặc trách về Continuing Education Program của giáo phận mình để trình bày và xin phép, cũng như yêu cầu trợ giúp tài chánh cần thiết để có thể tham gia khóa học này.

Kính thông báo,

Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ