CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG


Văn Phòng Liên Đoàn nhận được tin báo:
Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại tổ chức:
LỄ MỪNG NGÂN KHÁNH THÀNH LẬP PHỤ TỈNH
NGHI THỨC THÁNH HIẾN ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng, Thứ Bẩy ngày 10 tháng 10 năm 2009
do Đức Cha Vincent Rizzotto, JCL, chủ sự
tại Tu Viện Thánh Clêmentê,
3417 W. Little York Road
Houston, Texas 77091
(713) 681-5144

Ngoài ra Linh Mục Dominic Hạnh Nguyễn Đức Hạnh, OSB cũng báo tin:
Thánh Lễ khởi công thành lập
ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN TÂM
Thánh Lễ sẽ do Đức Giám Mục Kevin J. Farrel, D.D
Giám Mục Địa Phận Dallas, chủ tế
Được cử hành vào lúc 10:30 giờ sáng ngày Thứ Bẩy 19 tháng 9 năm 2009
tại ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN TÂM, thành phố Kerens, Tiểu Bang Texas.
Trong dịp đại hồng ân này, đại diện cho Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ, chúng con xin được chúc mừng và chung vui với PHỤ TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI và
ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN TÂM.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành và ban muôn hồng ân xuống trên quý Dòng và quý Đan Viện, để quý Cha và quý Tu Sĩ luôn được hăng say và trung tín trong sứ mệnh và công việc mục vụ loan truyền Phúc Âm.

Kính Chúc Mừng
Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ