Hong Kong - Cha Phaolô Leung, tu sĩ Dòng Don Bosco (SDB) ở Hong Kong, đã phát minh ra một chương trình cho điện thoại di động, với tên gọi là iBreviarium, nhằm khuyến khích các tín hữu tham gia trong việc đọc Phụng Vụ Các Giờ Kinh đầy đủ mỗi ngày.

Theo tin của Kong Ko Bao (phiên bản tiếng Hoa của bản tin giáo phận), từ ngày 1-8, khi chương trình iBreviarium được tung ra cùng với iPhone, cho đến ngày 19-8, đã có 600 người tải chương trình về, với tiếng Hoa phồn thể, từ địa chỉ http://itunes.apple.com/hk/app/id452205871? mt = 8.

Trong tương lai, linh mục Dòng Don Bosco này dự trù tung ra phiên bản tiếng Hoa giản thể, và phiên bản cho người sử dụng Android, cũng như cung cấp lịch phụng vụ và hạnh các thánh của Giáo hội nữa.

Cha Leung đã phục vụ tại Nhà Mẹ của Dòng Don Bosco (Dòng Salêdiêng) ở Roma trong hơn 20 năm, nơi ngài đã có thể đánh giá cao việc đọc Phụng Vụ Các Giờ Kinh thay mặt cho các tín hữu từ Roma.

Vì vậy, khi ngài trở về Hong Kong ba năm trước đây, ngài nghĩ ngay việc cổ vũ sáng kiến nơi các tín hữu địa phương, lập ra trang web, và ngày nay dùng phương tiện điện thoại di động nữa. (Agenzia Fides 13-9-2011)