Phúc Thứ 9 : “Phúc Cho Những Ai Tắt Mobile Phone Trong Thánh Lễ…

Nhân Bài Viết: Is it Ok to chew gum in church: Có được nhai kẹo gum trong nhà thờ không? của Đỗ Trọng An đã được đăng trên Vietcatholic ngày 21.11.2006… tôi xin gởi đến Quý Vị “MỘT” trong số “NHỮNG” hình ảnh mà nhà thờ của chúng tôi cho chiếu trên màn ảnh qua hệ thống Máy Vi Tính và Màn Ảnh (Projector - Screen)
Chiếu Slide Show trên màn ảnh trong nhà thờ
một slide trong số những slides khác nữa tự đông xoay vòng trở lại cho đến khi Thánh Lễ bắt đầu phần Dẫn Nhập thì sẽ tắt. Đây là những lời chào đón giáo dân, khách… và giới thiệu những ai sẽ phụ trách Phụng Vụ của từng Thánh Lễ của ngày hôm đó cộng thêm những thông báo cũng như những sinh hoạt của Giáo Xứ trong tuần hay tháng cần nhắc nhở hay lưu ý Cộng Đoàn Xứ Đạo.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cho chiếu những thông báo nhắc nhở Cộng Đoàn Dân Chúa khi vào nhà thờ nhớ tắt điện thoại cầm tay hay còn gọi là Mobile hoặc Cell Phone tùy cách gọi của các quốc gia thay vì Linh Mục phải thông báo mà theo tôi nghĩ có những sự nhắc nhở hay thông báo “Tế Nhị” mà Linh Mục không cần phải nói trước hoặc sau Thánh Lễ, kể cả việc nhai kẹo gum trong lúc dâng Thánh Lễ như tác giả bài ‘Có được nhai kẹo gum..’ Đỗ Trọng An đã đề cập.

Theo thiển ý của tôi, chúng ta chỉ cần chiếu trên màn ảnh hình “Phúc Thứ 9…” như hình kèm theo bài viết nầy như là một sự nhắc nhở lịch sự, tế nhị Linh Mục cũng không cần phải thông báo thêm làm cho Thánh Lễ thêm dài dòng vì có (những) Linh Mục trước Thánh Lễ … “Lai Rai” chuẩn bị Cộng Đoàn Dân Chúa trong phần Thống Hối … có khi trên 5 hoặc 10 phút. Rồi đến “Bài Giảng Chính” sau Phúc Âm đôi lúc không có giấy tờ hoặc giảng “Thuộc Lòng…” cho nên dễ - Non- Stop - hay - Quên Stop - đó là chưa kể đến phần “Nhắc Nhở - Khuyên Lơn” sau Rước Lễ… cũng có vị tùy hứng làm thêm một “Bài Giảng Phụ” nữa lúc nầy có khi đến 5 hoặc 10 phút là chuyện thường. Vị chi tất cả “BA Bài Giảng” trong một Thánh Lễ. Nếu có thể được Linh Mục nên đăng những thông báo trong Bản Tin (Bulletin) của Giáo Xứ - Cộng Đoàn và dùng Phương Pháp ‘Thính Thị - Audio Video” nầy theo cảm nghĩ riêng tư của tôi rất hiệu quả và tránh cho Thánh Lễ thêm dài, nếu như Cộng Đoàn - Giáo Xứ có điều kiện xử dụng hệ thống Truyền Thông Điện Toán Hiện Đại nầy.