Santiago, Chile, 24.08.2010. (CNA) Vào hôm Chúa Nhật vừa qua, hội đồng giám mục Chi-lê vui mừng khi nghe tin rằng 33 thợ mỏ gặp nạn trong một vụ sập hầm mỏ đồng từ hôm mồng 5 tháng 8 đang còn sống và trong tình trạng tinh thần tốt.

Chủ tịch hội đồng giám mục Chi-lê, ĐGM Alejandro Goic Karmelic, đã ra một thông báo ngắn gọn sau khi nghe tin đó. Ngài lưu ý rằng "sự sống của 33 thợ mỏ tại Atacama… nên làm chúng ta được đổ đầy bởi sự hy vọng. Chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với rất nhiều anh chị em tại Chi-lê và khắp nơi trên thế giới, những người đang vui mừng vì niềm hân hoan được sống này."

ĐGM Goic nói thêm rằng "chúng ta cám tạ Chúa vì tình yêu của ngài được thực hiện thông qua công trình tạo dựng trong những cách thức phi thường."

ĐGM đã cảm ơn các tín hữu Chi-lê vì những lời cầu xin cho việc giải cứu các thợ mỏ được thành công. Ngài lưu ý rằng tai nạn này nên được sử dụng có tính cách xây dựng để cải thiện các quy định về an toàn cho những người làm việc trong những môi trường nguy hiểm…

Gửi lời đến các thợ mỏ, những người sẽ và đang tiếp nhận lương thực và nước uống qua những ống nhựa những thứ để đưa các thứ kia vào bên trong, ĐGM Goic nói người dân Chi-lê dâng lên "sự gần gũi và bảo đảm trong lời cầu nguyện rằng Chúa Thánh Linh đang tăng cường sức mạnh cho họ trong thời điểm này."

"Và chúng tôi xin tất cả những ai tin tưởng vào Đức Ki-tô tiếp tục cầu xin sự nhân từ của Chúa Cha trong những ngày tới để công việc giải cứu được kết thúc thành công," ĐGM nói.

Theo như Liên Hiệp Báo Chí, công việc giải cứu các thợ mỏ sẽ có thể kéo dài trong bốn tháng.