New Delhi (AsiaNews) - AsiaNews tiếp tục đăng những cách nhìn về Mẹ Têrêsa thành Calcutta, một vài ngày trước lễ sinh nhật của vị Chân Phước này vào ngày 26 Tháng Tám, do Dòng Thừa sai Bác ái tổ chức. Ông Samdhong Rinpoche, 71 tuổi, đã sống lưu vong ở Ấn Độ từ năm 1959, khi ông chạy trốn khỏi Tây Tạng, do bị chính phủ Trung Cộng đàn áp. Ngày 29 tháng 7 năm 2001, ông được bầu làm thủ tướng của chính phủ Tây Tạng lưu vong, bởi những người đã chạy thoát khỏi Tây Tạng. Ông đã cho thấy tầm quan trọng của Mẹ Têrêsa trong Phật giáo Tây Tạng. Dưới đây cuộc phỏng vấn ngắn của ông dành cho AsiaNews:

Cách nhìn về Mẹ Têrêsa của Phật giáo Tây Tạng như thế nào?

Bà đại diện cho tình yêu không phân biệt và lòng từ bi dành cho cả nhân loại. Đối với Phật giáo Tây Tạng, Mẹ là hóa thân của Maha Karuna (từ bi vô lượng). Tình yêu thường ngày đều có một đối tượng: chúng ta yêu thương gia đình, bạn bè của chúng ta. .. Nhưng tình yêu của mẹ Têrêsa là tình yêu thiêng liêng cho tất cả mọi người. Và tình yêu của Mẹ đã được thể hiện thông qua sự phục vụ khiêm nhường. Mẹ Têrêsa phục vụ con người, bà biến đổi bộ mặt của khổ đau của nhân loại thông qua tình yêu và lòng từ bi của chính mình. Đối với bà, không có ai là không thể chạm đến, bà xúc động trước người nghèo nhất trong những người nghèo với cả tâm hồn của mình và dành cho họ một nhân phẩm, một lý do để sống.

Mối liên hệ đã có giữa Mẹ Têrêsa và Đức Đạt Lai Lạt Ma là gì?

Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưỡng mộ Mẹ Têrêsa và có sự tôn trọng sâu sắc nhất dành cho bà. Sau khi gặp bà, ngài nói, bà là một điển hình về một người từ bi. Ngài thường nói với các tăng ni hãy làm theo tấm gương của Mẹ Têrêsa và phục vụ người nghèo nhất trong những người nghèo, theo tinh thần của bà, lòng từ bi của và sự cống hiến của bà. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói rằng, tinh thần, lòng từ bi và sự cống hiến của Mẹ Têrêsa vẫn sẽ tiếp tục đi đầu cộng đồng nhân loại.