Sở cảnh sát thành phố Scott cho biết Nhà thờ Công Giáo Thánh Giuse đã bị hư hại trong một vụ trộm bất thành. Nhà thờ tọa lạc tại 1002 Main Street.

Sở cảnh sát cho biết sự việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 7 giờ tối đêm Giáng Sinh đến 8 giờ sáng ngày Giáng Sinh.

Cảnh sát cho biết bọn trộm ra về tay trắng nhưng có lẽ bực mình nên đã gây ra một số thiệt hại.

Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào liên quan đến tội phạm, hãy liên hệ với Sở cảnh sát thành phố Scott qua số 620-872-2133.
Source:KSN Tv