Đức Tổng Giám Mục Michael Byrnes đang vắng mặt trên đảo để nghỉ phép dài hạn vì lý do y tế, theo một thông cáo được viết bởi Linh mục Romeo Convocar, tổng đại diện của Tổng giáo phận Agana.

Đầu tháng này, tổng giáo phận đã thông báo rằng Đức Cha Byrnes “tiếp tục vắng mặt trên đảo trong thời gian nghỉ phép kéo dài vì lý do y tế” và làm như vậy với sự cho phép của Sứ thần Tòa Thánh để giải quyết các nhu cầu y tế quan trọng.

Giám đốc truyền thông của tổng giáo phận Tony Diaz cho biết Đức Cha Byrnes đã đến lục địa Hoa Kỳ vào tuần cuối cùng của tháng 6. Theo Diaz, thông tin đó là tất cả những gì có thể được chia sẻ vào thời điểm này.

trong khi Đức Tổng Giám Mục đi vắng, Cha Convocar sẽ lo các nhu cầu mục vụ và hành chính, mà ngài được giáo luật trao quyền để thực hiện.
Source:Post Guam