Khách hàng xin li nước, nhà hàng sẵn sàng cho không, bởi li nước trong trường hợp này rất ít giá trị. Trong trường hợp ở biển hay samạc, nước đi đôi với sự sống, mang giá trị đặc biệt. Đức Kitô nói, bất cứ ai cho sứ giả Ngài một li nước, người đó sẽ nhận phần thưởng không hư nát. Chúa rộng lượng từ bi ngoài sức tưởng. Li nước lã cho đi, nhận lại phần thưởng vĩnh viễn. Sự khác biệt này do phán đoán khác nhau. Con người định giá sự việc trên vật chất. Thiên Chúa định giá sự việc qua hành động, qua tấm lòng người cho. Vật chất biến đổi tùy thời gian, nơi chốn; trong khi tấm lòng không bị ngoại cảnh chi phối. Tấm lòng chân thành, yêu mến người khác không bị thời gian, nơi chốn ảnh hưởng. Chúa thưởng công do lòng mến, chân thành của người cho.

Gioan cấm một người không thuộc nhóm môn đệ, nhưng dùng Danh Đức Kitô trừ quỉ. Đức Kitô nói với Gioan, đừng cấm anh ta (Mc 9,39). Gioan ngăn cấm bởi Gioan nhìn sự việc qua lăng kính xã hội ông đang sống. Ai không có phép thì không được làm điều mình không có quyền làm. Người này không phải môn đệ Đức Kitô thì không được Nhân Danh Ngài để trừ quỉ. Đức Kitô cho phép anh ta được làm việc đó, dù anh chưa phải là môn đệ Ngài. Đức Kitô không nhìn sự việc phỏng theo xã hội áp dụng thời đế quốc Rôma. Đức Kitô chú trọng đến con tim, tâm hồn người đó. Không phải hành động, mà chính là con tim chân thành bảo đảm giá trị sự việc. Gioan chú tâm vào thành viên nhóm. Đức Kitô nhấn mạnh đến tấm lòng chân thành, yêu mến.

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta' Mc, 9,40.

Câu trên cho môn đệ biết ngoài nhóm mười hai tông đồ ra, Đức Kitô còn một nhóm khác, nhóm này rất đông, các ông hoàn toàn không biết, trong đó có chúng ta. Các ông chỉ biết sau khi sự việc đã xảy ra. Thí dụ một môn đệ vô danh cho Đức Kitô mượn lừa để Ngài cưỡi vào thành Thánh Jerusalem (Mc 11,2). Môn đệ vô danh khác cho Đức Kitô mượn phòng để chuẩn bị lễ Vượt Qua (Mc 14,15). Môn đệ vô danh khác cho Đức Kitô mượn nơi an táng sau cuộc tử nạn (Mc 15,46).

Đức Kitô dùng ngôn ngữ rất mạnh cảnh báo những ai trở thành nguyên cớ cho người khác mất niềm tin nơi Đức Kitô. Ngài cho biết hành động đó sẽ không thoát khỏi án phạt đời đời trong hoả ngục. Ngài dùng hình ảnh người cụt chân, cụt tay, hay chột mắt nói đến một phần thân thể ít giá trị hơn toàn thân. Người nghe cảm thấy những điều này chói tai. Thực tế cho biết cắt, vứt bỏ một bộ phận, hay một phần thân thể để cứu sự sống là điều khôn ngoan. Điều này rất thường ở phòng mổ bệnh viện. Mổ xẻ, cắt, vứt bỏ một phần thân thể xảy ra hàng ngày. Để cứu sống con người, người ta cắt bỏ một phần thân thể. Để khỏi mất sự sống đời đời, dứt khoát từ bỏ tội lỗi, giã từ thói hư, vĩnh biệt tật xấu để cho con tim lành mạnh, con tim trong sáng, là việc làm khôn ngoan.

Đức Kitô cho biết mọi hành động lớn, nhỏ, xấu, tốt đều có hậu quả kèm theo. Người ta vui mừng nhận phần thưởng, dù là rất nhỏ nhưng lại chối bỏ, trốn tránh, trách nhiệm do hành động tồi bại gây ra cho tha nhân. Chia rẽ, bè phái, gây bất ổn trong cộng đoàn là điều phải tránh, bởi chúng phản nghịch giáo huấn Đức Kitô. Gây ảnh hưởng, tạo thế lực, lập phe nhóm trong cộng đoàn Kitô là hành động tồi bại, gây gương mù, tạo thói xấu cho Kitô hữu khác. Hành động trên tác hại đức tin của chính mình và của Kitô hữu khác. Đức Kitô kết án nặng nề hành động tồi bại trên. Chia bè, kéo phái, đều là kết quả của kiêu căng, tự phụ. Cho mình hơn người do kiêu căng. Bản chất của ma quỉ là kiêu ngạo vì thế kiêu ngạo không có chỗ đứng trong nước Chúa. Chia bè, kéo phái bởi đức tin yêu kém và làm lung lay đức tin người khác. Một khi đức tin lung lay, sớm muộn gì cũng sa chước cám dỗ. Cám dỗ đầu tiên là tìm phe, lập phái.
Chúa dậy truyền bá Tin Mừng, không dậy đả phá Tin Mừng.

TiengChuong.org

Generosity of God

Ask for a jug of water at a restaurant; it is given free of charge. Water in this case is taken for granted. Fresh water means life when a person is on a high sea or in a desert. Jesus told His disciples, a glass of water given in God's Name, has everlasting value. God is generous in His reward. Different methods of judgment lead to different outcomes. We judge the value of the substance, the glass of water itself. God judges not the substance, but the action, the kindness of a person's heart. Great reward is given, not on the matter itself, but on something deeper, an act of kindness, the generosity a person's heart.

John reported that he had stopped a man, who was casting out devils in God's name. Jesus told him: do not stop him. John stopped the man because John judged the man's action according to the norm of his society. The man needed authorization to do such thing. He was a stranger, not one of the apostles, and should not do such work. Jesus allowed the man to work in His Name. Jesus followed not the Roman's way of operating. Jesus judged not the man's membership, but his good intention, the goodness of the man's heart. John worked on the level of inner circle. Jesus welcomed those who showed kindness to others, even though they were not yet members of the apostles.

Anyone who is not against us is for us. v.40.

The apostles now knew there were people who believed, and worked for Jesus, unknown to them, but well known to Jesus. Later on, the apostles learnt about a person who lent Jesus the ass to ride on entering Jerusalem (Mk 11,2); the other one gave Him a room to celebrate the feast of the Passover (Mk 14,15); and another one who provided Him a tomb for His burial (Mk 15,46). These people were unknown to the apostles until afterwards.

Jesus was very strong in His language to those, who became a stumbling block for others to believe in God. He warned them, causing harm to some one's faith would not escape severe punishment in hell. The reference to a human limbs, such as a foot, hand or an eye means, that a part is smaller than a whole. People would feel uneasy about removing a foot or an arm, but human wisdom tells us; it is wise to sacrifice a small part to save the whole body. The removal of a cancer spot on a human body, to save life is a common thing in the medical world.
Jesus told us that whatever good, or bad actions we do in life will have eternal effects. We are happy to receive reward for a simple good act, but deny the liability for bad action. Power seeking in a Christian community is a public scandal. It should be avoided at all cost. These things cause rivalry, separation, and disharmony for a Christian community. They are contrary to Jesus' teaching. It should not happened among Jesus' disciples. Causing others to lose faith in God is a vice, believing in one own knowledge rather than Jesus' teaching. Arrogance is one of the vices. It has no place in God's kingdom. Jesus was very clear, strong, and firm in stopping Devils from speaking of Him. He would not compromise on this, not even allow them to reveal His identity. Becoming a stumbling block for others reveals the weakness of one's faith. Once the faith was weak, that person soon falls into temptations. The very first temptation is to find buddies to take side with him.

We are called to nurture faith, not to destroy faith.