Đức Thánh Cha kêu gọi: Hãy cho các tù nhân cơ hội đổi đời và tái hòa nhập vào xã hội

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Sáu (8/11/2019) đã tiếp kiến 50 tham dự viên của một Hội nghị Quốc tế Công Giáo về việc chăm sóc các nhà tù.
(Bài Robin Gomes – Tin Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô hối thúc Hội nghị hãy thay đổi quan điểm và cải huấn các tù nhân, mà theo ĐTC nó cần phải được cống hiến cho các tù nhân những cơ hội để hoán cải, phát triển và tái hòa nhập.
ĐTC đưa ra những nhận định này cho các tham dự viên của cuộc Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Phát triển con người tù nhân và việc Mục vụ Công Giáo trong các trại tù”. Đại hội này được nhóm họp trong hai ngày 7 - 8 tháng 11 do Tòa thánh Vatican tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện.

Phát triển con người toàn diện
Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay nhiều lần xã hội, thông qua các quyết định hợp pháp nhưng thiếu khoan dung, nhắm mục tiêu tìm kiếm lợi ích an ninh cho xã hội bằng cách bắt giữ những người phạm pháp chống lại pháp luật xã hội và cho đây là giải đáp ưu việt cho cuộc sống cộng đồng.
Đức Thánh Cha Phanxicô than thở rằng làm vậy chúng ta tốn phí nhiều tài nguyên của xã hội dành cho những người phạm pháp nhưng không đạt được sự phát triển toàn diện con người của họ và làm suy giảm các trường hợp phạm pháp khác!
Đức Thánh Cha Phanxicô nói thật là dễ dàng để luận phạt hơn là giáo dục, sáng tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi cả về không gian và thời gian ngăn ngừa những kẻ phạm tội và tạo cơ hội tăng triển bình đẳng cho mọi người mà không loại trừ bất cứ một ai!

Tái hòa nhập
Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng những nhà tù thường không có chương trình giúp các tù nhân tái hòa nhập vào xã hội, ngược lại nó chỉ tạo cho các tù nhân sự chán chường và phản loạn. ĐTC nói tiến trình tái hòa nhập vào xã hội thực sự, bắt đầu bằng cung cấp những dịch vụ phát triển, giáo dục, lao động, chăm sóc sức khỏe, cũng như mở ra một không gian cộng đồng cho các tù nhân tham dự...
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi xã hội ngày nay cần khắc phục sự kỳ thị phân biệt kẻ phạm tội lầm lỡ! Thay vì cung cấp tình nâng đỡ và các nguồn lực cho họ sống một cuộc sống nhân bản hơn là tránh xa và tách ly người đó, hầu đem họ trở về với tình yêu Chúa trong cuộc sống thường ngày...