Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11: Cầu nguyện cho việc đối thoại ở Trung Đông

Qua một thông điệp video, Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ý chỉ cầu nguyện của ngài trong tháng 11 này là cầu nguyện cho cuộc đối thoại liên tôn vì hòa bình ở Trung Đông.
Trong ý cầu nguyện tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho "một tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải ở Trung Đông".
Đây là phong tục mà Đức Thánh Cha dùng để công bố thông điệp video hàng tháng cho ý cầu nguyện của ngài.

Toàn văn ý của ĐTC
Xin cho Trung Đông, có được một sự hòa hợp và đối thoại giữa ba tôn giáo độc thần dựa trên tinh thần và lịch sử.
Tin mừng của Chúa Giêsu, đã vượt xa tình yêu, đến với chúng ta từ vùng đất này.
Ngày nay, nhiều cộng đồng Kitô giáo, cùng với cộng đồng Do Thái và Hồi giáo, cùng nhau chung tay hoạt động cho hòa bình, hòa giải và cảm thông tha thứ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải này được hiển trị tại Trung Đông.
Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ĐTC nhằm phát động một phong trào “Tông đồ cầu nguyện” được phát triển qua sáng kiến phát tán "Video của ĐTC" nhằm phổ biến cho toàn cầu ý chỉ hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách đố mà xã hội chúng ta đang phải đối diện.