Hãy luôn xây dựng nhịp cầu chứ đừng gây hấn

Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ triều yết hàng tuần đã mời gọi các tín hữu hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, để biết truyền đạt một cách tế vi sứ điệp tin yêu, gợi lên một cái nhìn chiêm ngưỡng cho những ai chưa hề nghe biết về Chúa Kitô.
Hãy là những nhịp cầu nối liền những người không tin hoặc có tín ngưỡng khác với chúng ta. Hãy luôn xây dựng những nhịp cầu vươn ra, chứ đừng gây hấn. Đó là lời mời gọi của ĐTC trong buổi triều yết hàng tuần vào thứ Tư hôm nay (6/11) và ngài tiếp tục loạt bài Giáo lý nói về sách Tông đồ Công vụ.
ĐTC đã diễn giải ý của mình từ thư Thánh Phaolô, khi thánh nhân giảng một bài hùng biện về Chúa Kitô cho những người tôn thờ thần vô danh ở thành phố Athens, thủ đô văn hóa của thế giới dân ngoại. Đức Thánh Cha cho hay đó là một thành phố thờ đầy dẫy các thần tượng, thánh Phaolô đã truyền giảng Tin mừng bằng cách mời gọi họ hãy đặt niềm tin của họ vào chân lý sự thật.

Một cuộc mời gọi hoán chuyển
Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi Thánh Phaolô thấy có một bàn thờ dành cho một vị thần vô danh thì ngài tuyên bố rằng vị đó chính là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa siêu việt của vũ hoàn, đã tỏ mình ra và sai Con của Ngài đến để kêu gọi mọi người hãy hoán cải và trở về với chân lý toàn vẹn.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng lúc thánh Phaolô nói về cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, thì các thính giả (Hy lạp) đang lắng nghe ngài có vẻ mất hứng và bắt đầu chế nhạo phỉ báng Ngài.
Nhưng như Đức Thánh Cha cũng nêu ra rằng việc rao giảng của thánh Phaolô đã mang lại nhiều thành quả trong việc thuyết phục được một số người ở thành Athen, bao gồm ông Dionysius và Damaris tin theo đạo Chúa…

Truyền đạt sứ điệp đức tin
Kết thúc bài giáo lý của mình, Đức Thánh Cha mời các tín hữu hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta khả năng truyền đạt một cách tinh tế sứ điệp niềm tin, gợi lên được một cái nhìn chiêm ngưỡng cho những người chưa biết gì về Chúa Kitô, hầu họ được hấp lực bằng một tình yêu sưởi ấm cho những trái tim chai đá cứng cỏi của họ…