Sự Thánh Thiện vừa là Quà tặng vừa là một Ơn gọi

Trong buổi Kinh Truyền Tin hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy diễn về lễ các thánh và nhắc nhở chúng ta sự thánh thiện vừa là một món quà vừa là một lời mời gọi.
(Bài viết của Devin Watkins – Tin Vatican)

Lễ trọng kính các thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta được mời gọi nên thánh.
Đó là tư tưởng mà Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc buổi Kinh Truyền Tin với khách hành hương ở Quảng trường Thánh Phêrô ngày 1/1/2019.
ĐTC nói các thánh không phải là những con người xa lạ, không thể tiếp cận. Các ngài là những người đã bước đi cùng một con đường đầy gian truân khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta đang tiến bước, với tất cả những thành công và thất bại của nó.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói chúng ta không thể vượt thắng được bằng sức mạnh của chúng ta mà nhờ vào ân sủng của Chúa. Đó là một ơn nhưng không Chúa ban cho chúng ta, đó chính là một món quà mà cũng là một lời mời gọi.

Món quà nhưng không
Như một món quà được Thiên Chúa ban, sự thánh thiện không thể mua được bằng tiền của công sức mà chỉ được lãnh nhận với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
ĐTC giảng giải: Đây là một xác tín rằng chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô, trở thành những cành nhánh được tháp nhập vào thân nho, và vì thế chúng ta có thể và được sống với Ngài như là con cái của Thiên Chúa.

Sự đáp trả của lời mời gọi
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng các Thánh chỉ cho chúng ta thấy sự thánh thiện là lời mời gọi cho tất cả mọi người theo Chúa Kitô.
Đây là con đường nên thánh mà mọi Kitô hữu được mời gọi tiến bước trong niềm tin, tiến tới mục tiêu cuối cùng: hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa trong cuộc sống vĩnh hằng.
Sự thánh thiện mời gọi chúng ta đón nhận món quà của Chúa, một cách có trách nhiệm và cam kết thực hiện một quyết tâm hàng ngày để thánh hóa cuộc sống, trách nhiệm trong cảnh sống của chúng ta, với một tình yêu bao la và một lòng vị tha vô biên...