Trong những diễn biến rất đột ngột, hôm 15 tháng Mười, Phòng Báo Chí Tòa Thánh vừa ra thêm một thông cáo nữa liên quan đến cơ quan an ninh Tòa Thánh. Toàn văn tuyên bố như sau:

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám đốc Dịch vụ An ninh và Bảo vệ Dân sự của Quốc gia Thành Vatican và Tư lệnh đoàn hiến binh.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Tiến sĩ Gianluca Gauzzi Broccoletti làm Giám đốc Dịch vụ An ninh và Bảo vệ Dân sự của Quốc gia Thành Vatican và Tư lệnh đoàn hiến binh. Trước bổ nhiệm này, Tiến sĩ Gianluca Gauzzi Broccoletti là Phó Giám đốc và Phó Chỉ huy.

Tiến sĩ Gianluca Gauzzi Broccoletti

Sinh ra tại Gubbio ngày 3 tháng 6 năm 1974, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật An toàn và An ninh tại Đại học “La Sapienza” của Rome, ông đã kết hôn và có hai đứa con. Ông gia nhập hiến binh vào năm 1995. Từ năm 1999, ông chịu trách nhiệm thiết kế cơ sở hạ tầng mạng lưới an ninh Quốc gia Thành Vatican và an ninh mạng cho Tòa Thánh.

Năm 2010, ông được chuyển sang Trung Tâm Điều Phối An Ninh và được thăng tiến dần trong các trách nhiệm được giao và các cấp bậc tương ứng cho đến khi ông lên đến chức Trưởng Phòng vào năm 2017, và Phó Giám đốc và Phó Chỉ huy năm 2018. Trong thời gian qua, ông đã thiết lập được các quan hệ tín nhiệm các thư ký đặc biệt của Đức Thánh Cha, các cơ quan có thẩm quyền cao nhất của phủ thống đốc Quốc gia Thành Vatican và của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Ông đã tháp tùng Đức Thánh Cha trong nhiều chuyến tông du và các chuyến viếng thăm mục vụ ở Ý và trên thế giới. Ông cũng từng điều phối các chuyến đi nghỉ hè của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và của Đức Giáo Hoàng Danh dự Bênêđíctô thứ 16; và từng là Phó Chỉ huy của Biệt đội hiến binh đóng tại Gandolfo trong kỳ nghỉ hè của Đức Bênêđíctô XVI trong Biệt thự Giáo hoàng. Ông là thành viên của bộ phận chịu trách nhiệm quản lý công nghệ an ninh trong Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng vào năm 2005 và 2013.

Được Giám đốc Dịch vụ An ninh và Tư lệnh đoàn hiến binh giao các nhiệm vụ trong các trường hợp đa dạng liên quan đến các cuộc gặp gỡ giữa thành phố Rôma và các đơn vị cảnh sát khác nhau trong các đại biến cố Năm Thánh, khi có thể có sự hiện diện của Đức Thánh Cha, ông đã tham dự nhiều khóa học, hội thảo và thực tập với nhiều lực lượng cảnh sát Ý và quốc tế.


Source:Holy See Press Office