14. TREO BẢN HÀNH NGHỀ HIẾU KHÁCH

Thời Nguyên triều đang thịnh, có quan giang hựu (tên một chức quan) gọi là Hồ Tồn Trai rất là hiếu khách, cứ mỗi lần phải đoán mò người giữ cổng nói lời khéo léo để từ chối khách không vào thông báo.

Về sau, hể lúc nào ông ta ở nhà thì dứt khoát phải treo lên một tấm bảng có viết chữ:

- “Hồ Tồn Trai có nhà”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 14:

Hiếu khách là bổn phận của người Ki-tô hữu, trong “Thương người có 14 mối” có mối thứ tư “cho khách đỗ nhà”, bởi vì như thế là phù hợp với những gì mà Đức Chúa Giê-su đã nói trước trong ngày phán xét.

Có những người Ki-tô hữu rất hiếu khách tận tâm phục vụ khách với tất cả đức ái, đó là những Ki-tô hữu luôn muốn được Thiên Chúa “hiếu khách” với mình trên thiên đàng.

Có một vài Ki-tô hữu cũng có lòng hiếu khách, nhưng cái hiếu khách của họ không như của người khác: họ thích tiếp khách để có người mà nói chuyện xấu của người khác, họ hiếu khách là vì họ thích có người để chén thù chén tạc, họ hiếu khách là vì họ có chuyện bực bội với người hang xóm nên muốn có nhiều người nghe chuyện tức tối của họ…

Hiếu khách là việc làm của người Ki-tô hữu, vì khi họ ân cần tiếp đãi một người khách, thì họ sẽ được vô vàn thiên sứ trên trời tiếp đãi khi họ từ giả cõi đời này.

Hạnh phúc thay người có tâm hồn hiếu khách.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info