36. Không vì đức hạnh của mình mà khoe khoang.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info